Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Γρεβενών

Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και Θρησκευμάτων 196107/γ3/φεκ 902τ ΥΟΔΔ/10-12-2015 συγκροτήθηκε το νέο Εφορευτικό Συμβούλιο της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Γρεβενών.

Τακτικά μέλη:

1. Μπαζάκας Φώτιος, δάσκαλος, πρόεδρος
2. Μπάκας Ευάγγελος, λογοτέχνης, αντιπρόεδρος
3. Παπαδημητρίου Χρήστος, μουσικός, μέλος
4. Κορέλλα Άννα, νηπιαγωγός, μέλος
5. Παπανικολάου Κωνσταντίνος, δικηγόρος, μέλος

Αναπληρωματικά μέλη:

1. Σέντζας Δημήτριος, Δάσκαλος
2. Μπόγκια Ευαγγελία, συνταξιούχος ιδιωτική υπάλληλος
3. Κοκκινάκης Μιχαήλ, δάσκαλος
4. Ευταξία Βασιλική συνταξιούχος τραπεζικός υπάλληλος
5. Παναγάκη Αθανασία, συνταξιούχος φιλόλογος.

 

Με τιμή
Ο προϊστάμενος

Ζαγκανίκας Σίμος