Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ αναπληρωτών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, στο πλαίσιο της κατάρτισης του πίνακα αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών..

Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΕΑΕ) Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), τα Τμήματα Ένταξης, την Παράλληλη Στήριξη, τη Διδασκαλία στο Σπίτι και τα Κέντρα Διαφοροδιάγνωσης, Διάγνωσης και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών (ΚΕΔΔΥ), σχολ. έτους 2015-2016,

 

κ α λ ε ί

  

τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς οι οποίοι έχουν τα τυπικά προσόντα, όπως αυτά περιγράφονται στην με αρ.πρωτ.128727/Ε1/12-8-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ, να υποβάλουν αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά από 13–08–2015 έως 21–08–2015.

  Ως προς τις λεπτομέρειες της διαδικασίας παραλαβής και καταχώρισης των αιτήσεων, συνίσταται οι υποψήφιοι να επικοινωνούν με τη Διεύθυνση

 

 

 

 Οι Αιτήσεις-Δηλώσεις υποβάλλονται καθημερινά και από ώρα 9:00 έως 14:00.

 

Πληροφορίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλ. : 2462353129 

 

Πληροφορίες  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στο τηλ. :  :2462353296, και  2462353146.

 

 

 

 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  Π.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΝΑΣΤΟΣ

Ο Δ/ντής Δ.Δ.Ε. Γρεβενών

  

MSc Λιάμπας  Θωμάς