Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

7η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 5 Απριλίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα    1οΣυζήτηση για τα προβλήματα λειτουργίας του Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα    2οΛύση και θέση σε εκκαθάριση της “Αναπτυξιακής Γρεβενών Α.Ε. Ο.Τ.Α.” και ορισμός εκκαθαριστών

Αυτοτελές Τμήμα Αγροτικής – Τουριστικής Ανάπτυξης & Εμπορίου

Θέμα    3οΟρισμός μελών Δημοτικού Συμβουλίου για τη συγκρότηση της πενταμελούς επιτροπής σύμφωνα με τον Ν. 5019/2023

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    4οΚανονισμός λειτουργίας Λαϊκής Αγοράς Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 4/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    5οΚανονισμός λειτουργίας παραδοσιακής Εμποροπανήγυρης Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 5/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    6οΚοπή δένδρου επί της οδού Διαμαντή Μάνου στην πόλη των Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 6/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    7οΑπομάκρυνση – καθαίρεση παρτεριού στην πλατεία Αιμιλιανού 12 (αίτημα Δημητρίου Ζιώγα), σύμφωνα με την αριθμ. 9/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα    8οΑπομάκρυνση – καθαίρεση παρτεριού επί της οδού Λέοντος Σοφού (αίτημα Γεωργίου Μπαλιάμη & Αλεξάνδρου Γάκη), σύμφωνα με την αριθμ. 10/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    9οΑναδοχή από τον Δήμο Γρεβενών οφειλών της υπό εκκαθάρισης επιχείρησής του, ήτοι της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία “Αναπτυξιακή Δήμου Γρεβενών Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ” και δ.τ. “Αν.Δη.Γ.  Α.Ε. ΟΤΑ”
Θέμα  10οΠαράταση της συνολικής διάρκειας της υπ΄ αριθμ. Πρωτ. 14455/04-11-2022 σύμβασης υπηρεσίας με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών συμβούλου για την Κατάρτιση Επιχειρησιακού Σχεδίου για την εξασφάλιση κοινοχρήστων και κοινωφελών χώρων (Ε.Σ.Ε.Κ.Κ.) Δήμου Γρεβενών»
Θέμα  11οΕκμίσθωση Δημοτικού Ακινήτου (Τυροκομείο) της Τοπικής Κοινότητας Σπηλαίου του Δήμου Γρεβενών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα  12οΈγκριση Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου: “Αποκατάσταση ζημιών Δημοτικού Κολυμβητηρίου Γρεβενών λόγω του κατεπείγοντος” (Τεχνική Έκθεση 28.03.2021)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  13οΠαροχή γνώμης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου: “Φωτοβολταϊκός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ισχύος 60 MW και συνοδών έργων στη θέση “ΑΝΘΡΑΚΙΑ” της Τοπικής Κοινότητας Ανθρακιάς, του Δήμου Γρεβενών, της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας”

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

 1. Γρεβενών
 2. Σπηλαίου (για το 11ο θέμα)
 3. Αγίων Θεοδώρων (για το 13ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας  από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

 

Επίδοση (για το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης)

 1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κ. Ανδρέα Πάτση
 2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κ. Γεώργιο Κασαπίδη
 3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κ. Αθανάσιο Φωλίνα
 4. Δήμαρχο Δεσκάτης, κ. Δημήτριος Κορδίλας
 5. Περιφερειακοί Σύμβουλοι Π.Ε. Γρεβενών
 6. Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας Π.Δ.Μ. κ. Γεώργιο Μαργαρίτη
 7. Διοικήτρια Γ.Ν. Γρεβενών, κ. Ευτυχία Καπάτου
 8. Πρόεδρος Επιστημονικής Επιτροπής Γ.Ν. Γρεβενών, κ. Δημήτριο Κετσερίδη
 9. Σύλλογο Ιατρών Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών
 10. Σύλλογο Εργαζομένων Γενικού Νοσοκομείου Γρεβενών

Κοινοποίηση

 1. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)
 2. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
 3. M.M.E.
 4. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)