Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κοινωνικό Παντοπωλείο Δήμου Γρεβενών

Το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών, το οποίο συνεδρίασε την Τετάρτη 17 Οκτωβρίου 2012 στην αίθουσα συνεδριάσεων στο Δημοτικό Κατάστημα, ενέκρινε τον «Κανονισμό Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Γρεβενών» με εισηγητή τον Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη. Με τον κανονισμό αυτό ρυθμίζεται η λειτουργία και η διαχείριση του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου Γρεβενών.

 

Η λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου εντάσσεται στο πλαίσιο…

της στρατηγικής ανάπτυξης και πολιτικής του Δήμου και έχει ως σκοπό την προώθηση της κοινωνικής συνοχής, την καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, αλλά και την ευαισθητοποίηση ατόμων και ομάδων πληθυσμού αλλά και επιχειρήσεων με στόχο τη συμμετοχή τους στα προγράμματα στήριξης των οικονομικά αδύναμων συμπολιτών μας.

 

Στο πλαίσιο της λειτουργίας του Κοινωνικού Παντοπωλείου θα διανέμονται δωρεάν, κατά περίσταση και ανάλογα με την διαθεσιμότητα σε συγκεκριμένες ομάδες πληθυσμού:

 • Τυποποιημένα τρόφιμα μακράς διάρκειας
 • Είδη ατομικής υγιεινής και καθαριότητας
 • Είδη βρεφανάπτυξης
 • Νωπά τρόφιμα (εφόσον αποκτηθούν οι κατάλληλες δομές)
 • Είδη ένδυσης

 

Απώτερος σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία ενός πλέγματος κοινωνικής προστασίας μέσω του οποίου θα καλύπτονται πρωτογενείς ανάγκες διαβίωσης των κατοίκων του δήμου μας, ώστε να καταστεί εφικτή η με αξιοπρεπείς όρους επανένταξη και επανασύνδεσή τους με τον κοινωνικό ιστό.

 

Το κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί ως Πρόγραμμα του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Πολιτισμού του Δήμου με την ευθύνη του οποίου, για την υποστήριξη της λειτουργίας του προγράμματος του Κοινωνικού Παντοπωλείου, θα συγκροτηθεί σχετική ομάδα εργασίας.

 

Το Κοινωνικό Παντοπωλείο θα στεγάζεται σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Μαθητική Εστία Γρεβενών, ενώ πόροι του αποτελούν:

 • Ο προϋπολογισμός του Δήμου Γρεβενών
 • Δωρεές και χορηγίες πολιτών, συλλόγων και φορέων
 • Προσφορές και χορηγίες επιχειρήσεων και επαγγελματιών
 • Εθνικά, Περιφερειακά και Ευρωπαϊκά προγράμματα

 

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

 • Έλληνες πολίτες Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας
 •  Ομογενείς Δημότες ή κάτοικοι του Δήμου μας
 •  Αλλοδαποί που αποδεδειγμένα κατοικούν στο Δήμο μας και διαθέτουν άδεια παραμονής

Κύριο κριτήριο ένταξης των δικαιούχων είναι το ετήσιο εισόδημα, ενώ λαμβάνονται υπόψη επιπλέον παράγοντες όπως η ανεργία καθώς τα προβλήματα υγείας και αναπηρίας.

 

Τα είδη που παρέχονται από το Κοινωνικό Παντοπωλείο είναι δωρεάν.

 

 

 

 

 

 

Γραφείο Δημάρχου Γρεβενών

Δημοσθένη Κουπτσίδη

Δείτε ακόμα