Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Τη Δευτέρα 18 Νοεμβρίου 2013 και ώρα 18:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

1.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Διευθέτηση χειμάρρου εισόδου Κοινότητας Σαμαρίνας»….

2.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων σκύλων στα παλιά Σφαγεία».
3.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου». (Δημοτική ενότητα Αγίου Κοσμά)
4.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση αποκατάσταση οδικού άξονα διασταύρωση Αγίας Παρασκευής Εθνικό Χιονοδρομικό Κέντρο Βασιλίτσας του Δήμου Γρεβενών Ν. Γρεβενών».
5.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση πάρκων πλατειών πόλης Γρεβενών».
6.      Παράταση προθεσμίας περαίωσης των μελετών:  1. Τοπογραφική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα», 2. Υδραυλική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα» και 3. Περιβαλλοντική μελέτη για το έργο «Διαμόρφωση ρέματος Σημουδιάρα».
7.      Παράταση προθεσμίας για την μελέτη «Εκπόνηση-Ολοκλήρωση μελετών για την ένταξη έργων σε Εθνικά και Ευρωπαϊκά Προγράμματα».
8.      Παράταση προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου: «Αποπεράτωση Δημοτικού Σχολείου Μηλέας (Έκθεση Παλαιοντολογικών Ευρημάτων).
9.      Παράταση προθεσμίας  εκτέλεσης του έργου: «Αντιστήριξη πρανών οδών».
10.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Αντικατάσταση εσωτερικού δικτύου ύδρευσης Δ.Δ. Πολυνερίου και Μοναχιτίου».
11.  Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Οδοσήμανση οδικού δικτύου».
12.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ολοκλήρωση δρόμου προς νεκροταφεία & διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου».
13.  Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ασφαλτοστρώσεις δρόμων οικισμού Πριονίων Δ.Ε. Γόργιανης».
14.  Έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. του έργου: «Ανάδειξη οικισμού Δ.Δ. Κυπαρισσίου».
15.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης ορεινών κοινοτήτων (Μεσολούρι, Αβδέλλα, Σμίξη, Περιβόλι, Σαμαρίνα)».
16.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Ανακατασκευή κτιρίου πολλαπλών χρήσεων Εξάρχου Β΄ Φάση».
17.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Κατασκευή καταφυγίου αδέσποτων σκύλων στα παλιά Σφαγεία».
18.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση δαπέδων 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών».
19.  Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ου ΠΚΝΤΜΕ εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – βελτίωση οδών πρόσβασης Δ.Ε. Γρεβενών».
20.  Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση – συντήρηση δικτύου όμβριων υδάτων (έτους 2011)».
21.  Έγκριση 3ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου: «Συντήρηση – επέκταση Δημοτικού Κοιμητηρίου».
22.  Αναμόρφωση προϋπολογισμού.
23.  Έγκριση έκθεσης εσόδων-εξόδων 3ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.
24.  Μεταφορά χρηματικού ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης του Υπουργού εσωτερικών με αριθ. 52539/16/12/11.
25.  Συγκρότηση των επιτροπών του άρθρου 28 του ΕΚΠ-ΟΤΑ.
26.  Τροποποίηση απόφασης για τις επιτροπές  του ΕΚΠ-ΟΤΑ (αντικατάσταση μελών που έχει λυθεί η υπαλληλική τους ιδιότητα).
27.  Επεκτάσεις δικτύων φωτισμού επί αιτημάτων δημοτών.
28.  Αποχαρακτηρισμός τμήματος της Παλιάς Εθνικής Οδού 15 «Γέφυρα Μουργκάνι – Γρεβενά – ….– Άγιος Γερμανός».
29.  Απαγόρευση βοσκής Αγροδασοκτήματος Ασπρόκαμπου «Αφοί Τοπαλίδη» έτους 2014.
30.  Περιορισμός βοσκής Συνιδιόκτητου Δάσους Λαγκαδακίου περιόδου 2014-2023.
31.  Διόρθωση της αρ. 382/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.
32.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του οικήματος «Αίθουσα Γυμναστικής» που βρίσκεται στο αθλητικό κέντρο Σαμαρίνας στον «Εξωραϊστικό Σύλλογο Σαμαρίνας».
33.  Επί αιτήματος Δόγκαλη Βασιλικής του Νικολάου για μείωση του μισθώματος.
34.  Επί αιτήσεως Τσάτα Κων/νου του Γεωργίου.
35.  1) Κήρυξη εκπτώτου της εγγύησης (Νο  18741/2010 ταμείο παρακαταθηκών και δανείων  ποσού 1560,00 €) του μισθωτή των αρ. 11,12 & 20 δημοτικών καταστημάτων (ενιαίος χώρος) της δημοτικής αγοράς και 2)  Επί οφειλομένων μισθωμάτων καθώς και τυχόν υποχρεώσεων που έχουν σχέση με το μίσθιο.
36.  Επί εξωδίκου δηλώσεως – διαμαρτυρίας – πρόσκληση του Τσιρίκα Γεωργίου κ.λπ.
37.  Επιβολή τελών και δικαιωμάτων Δήμου Γρεβενών έτους 2014.
38.  Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας.
39.  Έγκριση Κανονισμού Καθαριότητας – Ανακύκλωσης και Προστασίας Περιβάλλοντος Δήμου Γρεβενών.