Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προκήρυξη για 2 θέσεις εργασίας στην ΕΦΑ Γρεβενών

Προκήρυξη ΣΟΧ2/2022 (ΑΔΑ: Ψ9ΣΧ4653Π4-49Ε) του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

https://diavgeia.gov.gr/search?query=ada:%22%CE%A89%CE%A3%CE%A74653%CE%A04-49%CE%95%22&page=0

Για την Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών προβλέπονται δύο (2) θέσεις για συνολική απασχόληση πέντε (5) μηνών:

– μία (1) θέση ΤΕ Λογιστικού

– μία (1) θέση ΥΕ Βοηθητικού Προσωπικού Καθαριότητας (Γραφεία Εφορείας και Αρχαιολογική Συλλογή Γρεβενών)

 

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας αρχίζει από 31.10.2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:00 π.μ. και λήγει 10.11.22 ημέρα Πέμπτη και ώρα 8.00 π.μ.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στη διεύθυνση https://sox.culture.gov.gr

 

 

 

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Εργατικές Κατοικίες
51100 Γρεβενά
Τηλ.: 2462025403