Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η Βιομηχανική εταιρία ΕΛΤΕΚ ΕΠΕ με έδρα τα Γρεβενά ζητά άτομο για τη στελέχωση της θέσης Ηλεκτρολόγου Μηχανικού

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο Τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών ΤΕΙ
 • Κάτοικος Γρεβενών/Κοζάνης/Πτολεμαΐδας
 • Προϋπηρεσίασε αντίστοιχη θέση
 • Καλή γνώση αγγλικών θα εκτιμηθεί.
 • Άριστες διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες
 • Ικανότητα εργασίας κάτω από συνθήκες πίεσης
 • Ικανότητα ανάληψης πρωτοβουλιών
 • Επικοινωνιακές ικανότητες, εχεμύθεια & πνεύμα συνεργασίας

Η εταιρία προσφέρει:

 • μισθό έως €1.100 καθαρά
 • πλήρη απασχόληση
 • άριστες συνθήκες εργασίας σε ένα σύγχρονο και φιλικό περιβάλλον
 • κάλυψη εξόδων μετακίνησης στην εγκατάσταση

αποστολή βιογραφικών στο info@eltek.com.gr