Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΝΤΑΞΗ ΕΡΓΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

Με την υπ. αριθμ. πρωτ.: 285753/15-9-2022 απόφαση του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών εγκρίθηκε η διάθεση πίστωσης και μεταβίβασης ποσού τριακοσίων πενήντα χιλιάδων [350.000] ευρώ προς το Δήμο Δεσκάτης για την υλοποίηση του έργου «Αντικατάσταση υφισταμένων δικτύων ύδρευσης και αποκατάσταση οδοστρωμάτων λόγω καθίζησης από σεισμούς».

     Με την ευκαιρία να ευχαριστήσουμε τον βουλευτή της Π.Ε Γρεβενών κ. Ανδρέα Πάτση για την αμέριστη συμπαράσταση και συνδρομή του   στην ικανοποίηση του ανωτέρω αιτήματος του Δήμου μας προς το προαναφερόμενο Υπουργείο.

 

Γραφείο Τύπου Δημάρχου