Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η Βιομηχανια ξύλου ALFA WOOD GROUP AEBE, ζητά μόνιμο προσωπικό.

Η Βιομηχανια ξύλου ALFA WOOD GROUP AEBE με εδρα το 7 χιλ Γρεβενών –Μαυραναίων στα Γρεβενά , ζητά  μόνιμο προσωπικό για τη στελέχωση του Τεχνικού Τμήματος του εργοστασίου:

   Μηχανολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με τα κάτωθι προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα παραγωγής-συντήρησης βιομηχανίας
 • Γνώσεις σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, συστήματα μεταφοράς, δίκτυα θέρμανσης, ατμού, βιομηχανικού αέρα.

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και βιομηχανικούς αυτοματισμούς
 • Γνώσεις της αγοράς μηχανολογικού εξοπλισμού-ανταλλακτικών
 • Γνώσεις μηχανολογικού σχεδίου με χρήση AUTOCAD και λοιπών προγραμμάτων Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Έως 35 ετών

     Ηλεκτρολόγος Μηχανικός ΑΕΙ/ΤΕΙ με τα κάτωθι προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε τμήμα παραγωγής-συντήρησης βιομηχανίας
 • Γνώσεις σε ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις και εξοπλισμό ,βιομηχανικούς αυτοματισμούς, προγραμματισμό PLC, τηλεπικοινωνιακά δίκτυα.

Θα εκτιμηθούν:

 • Γνώσεις σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, συστήματα μεταφοράς,εγκαταστάσεις θέρμανσης, ατμού, βιομηχανικούαέρα.
 • Γνώσεις της αγοράς ηλεκτρολογικού εξοπλισμού-ανταλλακτικών
 • Γνώσεις ηλεκτρολογικού σχεδίου με χρήση προγραμμάτων Η/Υ
 • Καλή γνώση Αγγλικών
 • Έως 35 ετών

     Πρακτικός Μηχανικός – Ηλεκτροσυγκολλητής με τα κάτωθι προσόντα:

 • Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον 10 ετών σε τμήμα συντήρησης βιομηχανίας
 • Γνώσεις και εμπειρία συντήρησης σε υδραυλικά συστήματα υψηλής πίεσης, συστήματα μεταφοράς, εγκαταστάσεις θέρμανσης, ατμού, βιομηχανικού αέρα.
 • Επιθυμητή η πιστοποίηση ηλεκτροσυγκολλητή

Προσφέρονται:

 • Ανταγωνιστικές αποδοχές αναλόγως προσόντων
 • Εκπαίδευση
 • Προοπτικές ανέλιξης

Αποστολή βιογραφικών στο mail : awpindos@alfawood.gr 

Τηλέφωνα επικοινωνίας : 24620 83620