Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

30η Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 30η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 9 Νοεμβρίου 2023 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα    1οΠρόταση – αίτηση του Δήμου Γρεβενών για τη διατήρηση του Νομικού Προσώπου με την επωνυμία “Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού” (Κ.Κ.Α. & Α.)

Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης & Πληροφορικής

Θέμα    2οΨήφιση του Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Γρεβενών έτους 2024

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Θέμα    3οΟρισμός εκπροσώπων του Δήμου Γρεβενών για την συμμετοχή στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε.
Θέμα    4οΜεταβολές σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2024-2025
Θέμα    5οΆρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου που βρίσκεται στο Ο.Τ. 396 της επέκτασης του σχεδίου πόλεως Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, σύμφωνα με την αριθμ. 20/2023 απόφαση – εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα    6οΈγκριση της 24ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    7οΈγκριση του 25ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Τριγώνης Χρήστος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων
Θέμα    8οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση Αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018) Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος
Θέμα    9οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή αναβάθμιση Δημαρχείου Γρεβενών” (Α.Μ. 62/2019) Πληροφορίες:  Ματεντζίδης Ι. & Λιούζα Ε.
Θέμα  10οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 7ου Δημοτικού Σχολείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 61/2018) Πληροφορίες: Ματεντζίδης Ι. & Λιούζα Ε.
Θέμα  11οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 2ου – 6ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 63/2018) Πληροφορίες: Κοπάνας Α. & Ματεντζίδης Ι.
Θέμα  12οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου  “Ενεργειακή Αναβάθμιση 3ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 64/2018) Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κ. & Λιούζα Ε.
Θέμα  13οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και του 1ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. εκτέλεσης του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση 4ου Νηπιαγωγείου Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2018) Πληροφορίες: Μητσιόπουλος Κ. & Λιούζα Ε.
Θέμα  14οΈγκριση του 1ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Συντήρηση πεζοδρομίων Δήμου Γρεβενών (έτους 2021)” (Α.Μ.  59/2021) Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος
Θέμα  15οΈγκριση από τεχνικής άποψης του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου:«Συντήρηση κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)”  (Αριθμός μελέτης 74/2020) Πληροφορίες: Κοπάνας Απόστολος & Ματεντζίδης Ιωάννης
Θέμα  16οΈγκριση του 4ου Α.Π.Ε. εκτέλεσης του έργου “Κατεδάφιση επικίνδυνων ετοιμόρροπων κατασκευών έτους 2020” (Α.Μ. 11/2020) Πληροφορίες: Σιδηροπούλου Άννα

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλείται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχει στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Κοινότητας  Γρεβενών

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

 

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή Γρεβενών κο Ιωάννη Γιάτσιο

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Αθανάσιο Φωλίνα

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)