Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

Euromedica

euromedica ygeia

Ξεκινά η οικιστική ανάπλαση της Τ.Κ. Εκκλησιών του δήμου Γρεβενών

Υπεγράφη από το Δήμαρχο Γρεβενών κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη και τον εκπρόσωπο της αναδόχου εταιρείας «Κ/ξια Εμμανουηλίδης Θεολόγος – Γαντζόπουλος Κοσμάς», παρουσία των Αντιδημάρχων κας Αικατερίνης Πέτρου και κ.Βάϊου Κόραβου καθώς και του Εκπροσώπου της Τοπικής Κοινότητας Αγίου Κοσμά κ. Θωμά Κουτσονίκου, η …

σύμβαση εκτέλεσης του έργου: «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ», με προϋπολογισμό 97.900,02.€. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ανέρχεται στους  18 μήνες.

 Ο Δήμος Γρεβενών, στο πλαίσιο της αξιοποίησης του Προγράμματος Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2007 – 2013 και ειδικότερα του Μέτρου 322 «ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΩΝ ΧΩΡΙΩΝ», που έχει ως στόχο την βελτίωση και ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων, στις 14-11-2011 υπέβαλε αίτηση χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου «ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ ΔΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΓΙΟΥ ΚΟΣΜΑ» προϋπολογισμού μελέτης 178.000,00€.

Η πρόταση εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα και το έργο δημοπρατήθηκε από το Δήμο Γρεβενών στις 12/03/2013, όπου ανάδοχος εκτέλεσης του έργου ανακηρύχθηκε η εταιρεία «Κ/ξια Εμμανουηλίδης Θεολόγος – Γαντζόπουλος Κοσμάς.» με έδρα την Καστοριά, η οποία προσέφερε  τη μεγαλύτερη έκπτωση, ήτοι 45,00%.

 

Η μελέτη του έργου περιλαμβάνει τις τεχνικές εργασίες:

Στον κεντρικό δρόμο του χωριού, απέναντι από το υφιστάμενο πεζοδρόμιο κατασκευάζεται νέο πεζοδρόμιο πλάτους 1.60 μέτρων. Το πεζοδρόμιο επιστρώνεται με ακανόνιστες πλάκες Ελευθερουπόλεως.

Στην υφιστάμενη πλατεία, γίνεται αποξήλωση των μεταλλικών κιγκλιδωμάτων, καθαίρεση των πλακοστρώσεων, του υφιστάμενου τοιχίου, των παρτεριών και των πάγκων και εξυγίανση του χώρου. Όλα τα υφιστάμενα δένδρα διατηρούνται. Η πλατεία επιστρώνεται εκ νέου με ορθογωνισμένες πλάκες Ελευθερουπόλεως.  Επίσης στην πλευρά της πλατείας προς τον δρόμο, κατασκευάζεται νέο χαμηλό τοιχίο που επενδύεται με πέτρα, ενώ στις τρείς άλλες πλευρές της, τοποθετείται νέο κιγκλίδωμα, ξύλινο. Τέλος τοποθετείται αστικός εξοπλισμός (παγκάκια, καλαθάκια απορριμμάτων, φωτιστικά).

 

Δείτε ακόμα