Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ <<ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ>>
Ανακοινώνεται από το Δήμο Δεσκάτης ότι υποβλήθηκε η πρόταση μετά των συνυποβαλλομένων για ένταξη και χρηματοδότηση της πράξης με τίτλο <<Προμήθεια και Εγκατάσταση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Δεσκάτης >>,στον Άξονα Προτεραιότητας 1 (Α.Π. 1) <<ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ>>,στο πλαίσιο της υπ’ αρ. πρωτ. 5784/01-09-2020 Πρόσκλησης <<ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΙΣΟΖΥΓΙΟ-2020>>(Β’ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ) του Πράσινου Ταμείου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΔΕΣΚΑΤΗΣ