Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ψηφίσθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 του Δήμου Γρεβενών

Ψηφίσθηκε το τεχνικό πρόγραμμα του 2018 από το Δημοτικό Συμβούλιο Γρεβενών στη συνεδρίαση της 13ης Νοεμβρίου 2017. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 110 συνεχιζόμενα και 27 νέα έργα με συνολικό ποσό πιστώσεων 4.277.189,79 € προερχόμενες από Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (επενδύσεις, πυροπροστασία) καθώς και λοιπά χρηματοδοτικά εργαλεία.
 
Με την ψήφιση του νέου τεχνικού προγράμματος επιδιώκεται η κάλυψη των αναγκών που αφορούν στη συντήρηση των κτιριακών, οδικών, αθλητικών και λοιπών υποδομών του Δήμου, προβλέπεται η κανονική εκτέλεση έργων αναπτυξιακού χαρακτήρα και η εξόφληση οφειλών παρελθόντων ετών. Παράλληλα δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για μελλοντικό προγραμματισμό ακόμη περισσότερων έργων παρά τις σημαντικά περιορισμένες χρηματοδοτήσεις για το μέγεθος και τις απαιτήσεις του μεγαλύτερου σε έκταση Δήμου της χώρας.
 
Στην ίδια συνεδρίαση εγκρίθηκε ο καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης τριών νέων έργων για το 2017 συνολικού προϋπολογισμού 200.799,99 € που αφορούν στη:
1. “Βελτίωση κοινόχρηστων χώρων του Δήμου” προϋπολογισμού 52.000 € .
2. “Συντήρηση λιθόστρωτου Τ.Κ. Σαμαρίνας” προϋπολογισμού 74.399,99 € .
3. “Συντήρηση δημοτικού δικτύου από καταπτώσεις και καθιζήσεις” προϋπολογισμού 74.400 €
 
Ομόφωνα εκγρίθηκε επίσης η υποβολή πρότασης πράξης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αγροτική Ανάπτυξη της Ελλάδας 2014-2020” – Μέτρο 4.3.4 Βελτίωση πρόσβασης σε αγροτική γη και της δασοκομίας, συνολικού προϋπολογισμού 240.000 €.
 
 
 
Γραφείο Τύπου
Δημάρχου Γρεβενών