Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ημερίδα ενημέρωσης για το Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ)

Ο Σύλλογος Πτυχιούχων Επισκευαστών Αυτοκίνητων Γρεβενών, σας ενημερώνει ότι, για το  Ηλεκτρονικό Μητρώο Αποβλήτων (ΗΜΑ), απαιτείται η ηλεκτρονική εγγραφή και καταχώριση των στοιχείων των Επιχειρήσεων που παράγουν απόβλητα ή πραγματοποιούν εργασίες επεξεργασίας αποβλήτων, οι οποίες είναι υποχρεωμένες να λειτουργούν υπό περιβαλλοντικούς όρους ή υπό περιβαλλοντικές δεσμεύσεις, σε συμμόρφωση με το Α’ μέρος του Ν. 4014/2011 (Α’ 209) καθώς να καταθέτουν τις ετήσιες Εκθέσεις Αποβλήτων του εδαφίου γ’ της παραγράφου 4 του άρθρου 11 της κοινής υπουργικής απόφασης 13588/725/2006, όπως τροποποιήθηκε με την παράγραφο 2 του άρθρου 3 της κοινής υπουργικής απόφασης 8668/2007.

Από τις 18-04-2017, στην πύλη της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Αποβλήτων, είναι διαθέσιμες προς συμπλήρωση οι φόρμες των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων. Η συμπλήρωση των Ετήσιων Εκθέσεων Αποβλήτων είναι υποχρεωτική και λήγει στις 31-05-2017.

Πληροφορίες  για το Η.Μ.Α. στην ιστοσελίδα http://wrm.ypeka.gr

Ο Σύλλογος  Επισκευαστών   Αυτοκινήτων    ενημερώνει επίσης   τα μέλη του ότι, την Κυριακή 21- Μαϊου 2017 και ώρα 10:30 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ημερίδα ενημέρωσης  για την   καταχώρηση στο Η.Μ.Α. στην αίθουσα του Επιμελητηρίου Γρεβενών οπου  θα πραγματοποιηθούν  και καταχωρήσεις.

Οι συνάδελφοι επισκευαστές και όποιος εκτός συλλόγου θέλει  πληροφορίες  μπορεί να επικοινωνήσει  στο τηλ. 2462022070

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Θωμάς  Δημητριάδης  Βλάμης