Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Αυτοί είναι οι νέοι Αντιδήμαρχοι

Σε αλλαγές προχωρά ο Δήμος Γρεβενών στο θέμα των Αντιδημάρχων και των Προέδρων των Επιτροπών,  επίσης  Ιδιαίτερη έμφαση, λόγω της δύσκολης οικονομικής συγκυρίας,  θα δοθεί στην αρωγή του δήμου για τους  αναξιοπαθούντες δημότες .

Σύμφωνα με ασφαλής πληροφορίες οι νέοι αντιδήμαρχοι  είναι οι:…

 

  1. Γεώργιος Αρμπάρας: Α) Αντιδήμαρχος Διοικητικών, Οικονομικών Υπηρεσιών. Β) Αναπληρωτής Δημάρχου.
  2. Βάιος Κόραβος: Α) Αντιδήμαρχος Υποδομών και Πολεοδομίας. Β) Πρόεδρος Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
  3. Αικατερίνη Πέτρου: Α) Αντιδήμαρχος Ανάπτυξης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
  4. Κων/νος Παλάσκας: Αντιδήμαρχος Καθαριότητας- Πρασίνου.
  5. Αθανάσιος Καραγιάννης: Α) Αντιδήμαρχος Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Β) Πρόεδρος Οικονομικής Επιτροπής.
  6. Γεώργιος Ουζουνίδης: Αντιδήμαρχος Αγροτικής Ανάπτυξης και Λαϊκών Αγορών και κατά τόπον Αντιδήμαρχος των Δημοτικών Κοινοτήτων  πλην της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών.
  7. Παναγιώτα Τσιώτα – Μπαλοδήμου: Αντιδήμαρχος Δημοτικής Αστυνομίας και Καταστημάτων.
  8. Νικόλαος Τσιουτσιούμης: Αντιδήμαρχος Τουριστικής Ανάπτυξης και κατά τόπον Αντιδήμαρχος για τις ορεινές μετακινούμενες Τοπικές Κοινότητες.