Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Εκλογές για την Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού

Η Ένωση Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού διεξαγάγει εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου , την 19η Φεβ 2017, ημέρα Κυριακή και ώρες 09:00 – 19:00.

ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
1. Η εκλογή διενεργείται με ενιαίο ψηφοδέλτιο, στο οποίο αναγράφονται χωριστά τα ονόματα των υποψηφίων για τη θέση του Προέδρου και του Αντιπροέδρου και χωριστά τα ονόματα των λοιπών υποψηφίων για Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
2. Οι υποψήφιοι αναγράφονται στο ψηφοδέλτιο με αλφαβητική σειρά.
3. Το υπό εκλογήν Διοικητικό Συμβούλιο της Ενώσεως είναι 11μελές, ήτοι :
α. Πρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
β. Αντιπρόεδρος Αντγος ή Υπτγος ε.α., του Στρατού Ξηράς
γ. Πέντε (5) Mέλη – Σύμβουλοι από το Στρατό Ξηράς από οιοδήποτε Όπλο – Σώμα
δ. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Δικαστικό Σώμα
ε. Ένα (1) Mέλος – Σύμβουλος του Στρατού Ξηράς από το Οικονομικό Σώμα
στ. Δύο (2) Mέλη – Σύμβουλοι από την τ. Χωροφυλακή (ΕΛ.ΑΣ. σήμερα)
4. Η θητεία των Mελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.
5. Δικαίωμα ψήφου έχουν όλα τα μέλη της Ε.Α.Α.Σ. (άνδρες και γυναίκες).
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ
1. Οι εκλογές θα διενεργηθούν στο γραφείο του Παραρτήματος Γρεβενών Π.Μελά 15.
2. Η Ψηφοφορία είναι μυστική και για την άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι
απαραίτητη η επίδειξη του Δελτίου Ταυτότητας Μέλους της Ε.Α.Α.Σ..
3. Ο ψηφοφόρος λαμβάνει από την Εφορευτική Επιτροπή το ψηφοδέλτιο, και σημειώνει:
α. Έναν (1) σταυρό στον υποψήφιο της επιθυμίας του, για τη θέση του Προέδρου
β. Έναν (1) σταυρό στον υποψήφιο της επιθυμίας του, για τη θέση του Αντιπροέδρου
γ. Και με ένα (1) έως τέσσερεις (4) σταυρούς στους υποψηφίους της επιθυμίας του, για τη θέση των Μελών.
4. Ψηφοδέλτιο που δεν έχει κανένα σταυρό είναι άκυρο.
5. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσότερους από ένα (1) σταυρό στη θέση του Προέδρου ή του Αντιπροέδρου, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
6. Ψηφοδέλτιο που έχει περισσοτέρους από τέσσερεις (4) σταυρούς στο τμήμα για τα Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι άκυρο για το τμήμα αυτό του ψηφοδελτίου.
7. Όσοι εκ των μελών, κατά την ημέρα της ψηφοφορίας θα βρίσκονται σε άλλη πόλη, δύνανται να ψηφίσουν με Υπεύθυνη Δήλωση, στο Εκλογικό τμήμα της πόλης που θα βρίσκονται.
8. Το Τοπικό Συμβούλιο Ε.Α.Α.Σ. του Παραρτήματος Γρεβενών προσκαλεί όλα τα εγγεγραμμένα μέλη του, να εκπληρώσουν το εκλογικό τους δικαίωμα και να συμμετάσχουν στις εκλογές της 19ης Φεβ.2017, αποδεικνύοντας το «ΙΣΧΥΣ ΕΝ ΤΗ ΕΝΩΣΕΙ».
Για το Τοπικό Συμβούλιο

 

Ο Πρόεδρος
Σπηλιώτης Θ. Οδυσσέας
Σχης (ΤΘ) ε.α.