Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συγκρότηση Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε / Τ.Δ.Μ Γρεβενών.

Στις 08/02/2017 έγινε η συγκρότηση σε σώμα της Νομαρχιακής Επιτροπής Τ.Ε.Ε. / Τ.Δ.Μ. Γρεβενών και η σύνθεσή της είναι η ακόλουθη :

Πρόεδρος : Ντώνας Ιωάννης Πολιτικός Μηχανικός

Αντιπρόεδρος : Ντούνας Αλέκος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

Γραμματέας : Βαρσάμη Αγορίτσα Πολιτικός Μηχανικός

Μέλη : Αθανάσιος Ζέρβας Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ
Τσιαμήτρος Δημήτριος Ηλεκτρ. Μηχανικός και Μηχανικός Η/Υ

ΓΙΑ ΤΗΝ Ν.Ε. Τ.Ε.Ε. ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΝΤΩΝΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ