Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δ.Σ. Γρεβενών για το θέμα της Εφορείας Αρχαιοτήτων

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010), να προσέλθετε στην 3η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 8 Φεβρουαρίου 2017 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα  1ο Συζήτηση για την συγχώνευση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης

       Ο Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

       Η Συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα διότι, το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού έχει θέσει σε διαβούλευση με τη διαδικασία του κατεπείγοντος στις Τοπικές Συνελεύσεις του Συλλόγου Ελλήνων Αρχαιολόγων το Σχέδιο Νέου Οργανισμού, μέχρι την Τετάρτη 8 Φεβρουαρίου 2017. Συγκεκριμένα στο περιεχόμενο του σχεδίου αναφέρεται ότι «η Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης και Γρεβενών με έδρα την Αιανή και χωρική αρμοδιότητα τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης και Γρεβενών», γεγονός που πιστοποιεί τη συγχώνευση της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Κοζάνης.

       Αυτός το σχέδιο καταργεί  τις σχετικές αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου και αναιρεί όλες τις κοινές προσπάθειες του Δήμου Γρεβενών και της Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών για τη δημιουργία Αρχαιολογικού Μουσείου και την προσωρινή στέγαση της εν λόγω εφορείας στην πόλη των Γρεβενών.

       Πιστεύουμε ότι για τη νέα τροπή των πραγμάτων επιβάλετε η ενημέρωση όλης της κοινωνίας των Γρεβενών και των φορέων αυτής, προκειμένου να συζητηθεί το θέμα που αιφνιδιαστικά εισήλθε με τη διαδικασία του κατεπείγοντος και να εκφράσουμε ως κοινωνία την αντίθεσή μας στο σχέδιο του νέου Οργανισμού. 

       Ύστερα από τα ανωτέρω το θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και  συνεπώς χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

                                                                                   

                                                                                       Πασχαγιαννίδης Αχιλλέας

 

Επίδοση

 1. Μητροπολίτη Ι.Μ. Γρεβενών
 2. Βουλευτή Νομού Γρεβενών
 3. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας
 4. Αντιπεριφερειάρχη της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών
 5. Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Ανάπτυξης
 6. Περιφερειακό Σύμβουλο κ. Κων/νο Καναβό
 7.          “                 “           κ. Αντώνιο Δασκαλόπουλο
 8.          “                 “           κ. Γρηγόριο Γιαννόπουλο   
 9.          “                 “           κ. Ιωάννη Γιάτσο
 10. Γενική Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κα Παρασκευή Τόπη.
 11. Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Γρεβενών
 12. Εφορείας Αρχαιοτήτων Γρεβενών
 13. Επιμελητήριο Γρεβενών
 14. Πρόεδροι Επιστημονικών οργανώσεων
 15. Πρόεδροι Επαγγελματικών Οργανώσεων
 16. Εκπρόσωπο του Συλλόγου Ξενοδόχων
 17. Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Ν. Γρεβενών
 18. Πρόεδρο Ε.Λ.Μ.Ε. Γρεβενών
 19. Πρόεδρο Συλλόγου Εκπαιδευτικών Γρεβενών
 20. Τοπικές Οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων
 21. Σύλλογο Εργαζομένων Α/θμιας Τοπικής Αυτ/σης Δήμων Ν. Γρεβενών

Κοινοποίηση

 1. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού).
 2. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου).