Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας σε συνεργασία με τον Ειδικό Λογαριασμό Κονδυλίων Έρευνας,

στο πλαίσιο της πράξης:

 «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» της Πράξης «Υποστήριξη Δράσεων Στήριξης της Επιχειρηματικότητας, Καινοτομίας και Ωρίμανσης για την Αξιοποίηση της Ερευνητικής Δραστηριότητας και των Νέων Προϊόντων και Υπηρεσιών που αναπτύσσονται στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5131962, με Υπεύθυνο της Πράξης τον Καθηγητή Δημήτρη Σουμπενιώτη,

διοργανώνει εκδήλωση (ενδιάμεση) ενημέρωσης της Πανεπιστημιακής Κοινότητας και των δυνητικά ωφελουμένων της πράξης, για την πορεία του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, θα συζητηθούν θέματα σχετικά με την ίδρυση και λειτουργία της Προ Θερμοκοιτίδας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας και τον διαγωνισμό Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας που έχει προκηρυχθεί. Επίσης, θα παρουσιαστούν τόσο τα αποτελέσματα έρευνας που αφορά στις απόψεις του επιχειρηματικού κόσμου για τα προγράμματα σπουδών και το περιεχόμενο των μαθημάτων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, όσο και τα αποτελέσματα έρευνας που εντοπίζει δράσεις επιχειρηματικότητας που έχουν υιοθετήσει κορυφαία πανεπιστημιακά ιδρύματα στην Ευρώπη. Τέλος, στην εκδήλωση θα περιγραφούν τα σημαντικότατα γραφειοκρατικά και τεχνικά εμπόδια που αντιμετωπίζονται στη προσπάθεια υλοποίησης της πράξης.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023 και ώρα 12:30 μ.μ. στην Αίθουσα Συνεδρίων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας (Κτίριο ΓΔ, 1ος όροφος).

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΟΡΕΙΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Τετάρτη 12 Ιουλίου 2023, 12:30 μ.μ., Αίθουσα Συνεδρίων, 1ος Όροφος Πανεπιστημίου Μακεδονίας

Πρόγραμμα Εκδήλωσης

12:30 – 12:50: Απόψεις Επιχειρηματιών για το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας, τα διδασκόμενα μαθήματα και τα προγράμματα σπουδών

  • Χατζηθωμάς Λεωνίδας – Επίκουρος Καθηγητή, Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων  Πανεπιστημίου Μακεδονίας

12:50 – 13:10: Δράσεις Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας σε Πανεπιστήμια της Ευρώπης

  • Αλιπράντη Μαρία, Επίκουρη Καθηγήτρια, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών Πανεπιστημίου Μακεδονίας

13:10 – 13:30: Διαγωνισμός Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας

  • Κίτσιος Φώτιος, Καθηγητής, Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Πανεπιστημίου Μακεδονίας

13:30 – 14:00: Ερωτήσεις – Συζήτηση