Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού» σας ενημερώνει ότι το κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου αναστέλλει την λειτουργία του για τις επόμενες δύο εβδομάδες.

Τα νέα μέτρα για την προστασία της Δημόσιας Υγείας θα επαναξιολογηθούν πριν από τη λήξη τους.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ