Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Η θέση των ψηφιακών νομισμάτων- Κρυπτονομισμάτων στο Ελληνικό Οικονομικό Σύστημα.

Η εμφάνιση των ψηφιακών νομισμάτων – Κρυπτονομισμάτων στο Παγκόσμιο Χρηματοοικονομικό γίγνεσθαι, δεν αξιολογήθηκε αρχικά στον βαθμό που θα έπρεπε, με αποτέλεσμα την σταδιακή εδραίωση τους στην συνείδηση των χρηστών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Η όλο και αυξανόμενη χρήση τους σε προσωπικές και εμπορικές συναλλαγές και η αύξηση της κεφαλαιοποίησης των ψηφιακών νομισμάτων – Κρυπτονομισμάτων με προεξέχον το Bit coin, έδωσε ένα ισχυρό σήμα στους φορείς άσκησης κρατικής εξουσίας και ελέγχου των Κεφαλαιαγορών και Χρηματαγορών, προκειμένου να εισχωρήσουν σε αυτή την « εξωσυστημική» αγορά.

Τα δεδομένα που συλλέγονται με την παρούσα έρευνα θα τροφοδοτήσουν εργαλεία ανάλυσης, προκειμένου να αξιολογηθεί και να αποτυπωθεί η πραγματική θέση των ψηφιακών νομισμάτων-Κρυπτονομισμάτων στη Ελληνική Επικράτεια.

Τα αποτελέσματα της θα συσχετιστούν με τα δεδομένα της θέσης των ψηφιακών νομισμάτων- Κρυπτονομισμάτων στο Παγκόσμιο Χρηματοπιστωτικό Σύστημα, επιχειρώντας να εξαγχθούν σημαντικά στοιχεία τα οποία ευελπιστούμε να βοηθήσουν και τις Ελληνικές επιχειρήσεις στο επίπεδο αύξησης της ανταγωνιστικότητας.

Όλα τα στοιχεία που συλλέγονται είναι εμπιστευτικά και θα χρησιμοποιηθούν μόνο για την εξαγωγή των στατιστικών στοιχείων και συμπερασμάτων της έρευνας από τον ερευνητή. Τα στοιχεία που παραχωρούνται με το παρόν ερωτηματολόγιο εμπίπτουν στα στοιχεία προσωπικού χαρακτήρα και τελούν υπό το καθεστώς των προσωπικών δεδομένων, από το οποίο δεσμεύεται ο ερευνητής σχετικά με την τήρηση τους και την διασφάλιση της προστασίας αυτών.

Η ανωνυμία των στοιχείων και η προέλευση τους διασφαλίζει και την αντικειμενικότητα της έρευνας, μη δυνάμενος με τον τρόπο αυτό ο ερευνητής να γνωρίζει την προέλευση τους και την πιθανότητα χειραγώγησης καθοδήγησης των ερωτηθέντων.

Σας ευχαριστώ για την συμμετοχή σας και την πολύτιμη συνδρομή σας στην διεξαγωγή της έρευνας.

Με εκτίμηση
Κολύδας Ανδρέας
Υπ. Διδάκτωρ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.

Δειτε εδω..  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeqp1UX4basKuzokNP846B0YY8KKf94NyyDWEjm0zpT9L6r-Q/formResponse