Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Το νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (γράφει ο ‘Ελευθέριος Τζιόλας}

Επειδή το ζήτημα του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας επανέρχεται.

Κι επειδή δεν πρέπει ούτε να αιφνιδιασθούμε, ούτε,  και πάλι, υποχωρώντας να συμβιβασθούμε. 

Υποβάλλω προς όλα τα θεσμικά όργανα των Γρεβενών (Δήμο, Επιμελητήριο, Ένωση Γεωργικών Συνεταιρισμών, Επαγγελματικούς , Επιστημονικούς και Πολιτιστικούς Φορείς) ανοιχτά και δημόσια τη ρεαλιστική, εφικτή θέση – πρόταση που έχω αναπτύξει κια συστηματικά προβάλει, και την οποία μπορούμε ενωτικά να προωθήσουμε και να κατακτήσουμε.

Στα Γρεβενά πρέπει και οφείλουν να δημιουργηθούν, να εγκατασταθούν :

Μία (1)  Πανεπιστημιακή Σχολή  με πέντε (5)  Τμήματα.

Ένα (1) Ινστιτούτο, το Ινστιτούτο Αειφορίας και Περιβάλλοντος.

Ένα (1)  ΚΕΚ, το ΚΕΚ φαρμακευτικών και αρωματικών φυτών & προϊόντων.

Δίδω στη δημοσσιότητα το σχετικό κείμενο με ισχυρά, ολοκληρωμένα, τεκμηριωμένα επιχειρήματα, ώστε να υποστηριχθεί αποτελεσματικά προς κάθε κατευθυνση και ιδιαίτερα προς την κυβέρνηση ο κοινός και κρίσιμος αγώνας μας, ο αγώνας της κοινωνίας των Γρεβενών.

Με σχέδιο, ενότητα, συμπαράταξη κι αγώνα μπορούμε να πετύχουμε.

Ελευθέριος Τζιόλας

 

Νέο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας :
Δίκαια και Ισομερής χωρική κατανομή, Σύγχρονο, Αναπτυξιακό και Καινοτόμο περιεχόμενο. 

——————————————————————————————————

Ι. Από το 2003 στη σημερινή συγκυρία.

Επιδιώκοντας να είμαστε συγκεκριμένοι και επίκαιροι, δεν θα αναφερθούμε στην οργανωμένη προσπάθεια και την πορεία Ίδρυσης του ΤΕΙ Γρεβενών και του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας με ορόσημο το 2003, μολονότι θα είχαν μεγάλη σημασία για την καλύτερη κατανόηση και επεξεργασία του θέματος. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, θεωρώ σκόπιμο και χρήσιμο να ζωντανέψει η μνήμη εκείνης της μεγάλης προσπάθειας για εκείνους στόχους, από την οποία και σήμερα πολλά έχουμε να διδαχθούμε για τους τωρινούς στόχους και τη δράση μας.

Το νέο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας που θα προέλθει από τη συγχώνευση του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με το υπάρχον Πανεπιστήμιο, είναι ανάγκη να είναι ένα Ανώτατο Εκπαιδευτικό Πνευματικό Ίδρυμα της Νέας Εποχής. Είναι ανάγκη να είναι συνδεδεμένο με τις ανάγκες της Οικονομίας και της Κοινωνίας, να υποστηρίζει το αναπτυξιακό Αύριο της ευρύτερης Περιοχής και της Χώρας, να διαταχθεί δίκαια με Ισομέρεια και Ισορροπία μεταξύ των τεσσάρων (4) νομών της Δυτικής Μακεδονίας.

Η συγκυρία αυτή δεν πρέπει να αφεθεί και να αποδώσει αποτελέσματα αρνητικά, ούτε να επιτραπεί να ληφθούν μεροληπτικές αποφάσεις για τον Τόπο και ιδιαίτερα σε βάρος των Γρεβενών, σπρώχνοντας -τα στην υπανάπτυξη, υποχρεώνοντας – τα να βρεθούν ακόμα πιο πίσω από τις σύγχρονες ανάγκες. Οφείλουμε να καταστήσουμε σαφές ότι ένα Πανεπιστήμιο με ανισομέρειες, υδροκεφαλισμό, κενά και τεχνητές συγκολλήσεις δεν μπορεί να είναι Νέο. Μπορούμε, όμως, με διάλογο, αίσθημα δικαίου και σωστό σχέδιο να δημιουργήσουμε και το Νέο, και το Καλύτερο, και το Σύγχρονο, μεγάλο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας.

Σ΄ αυτή την προσπάθεια ο ρόλος των αρχών του υπάρχοντος Πανεπιστημίου και του ΤΕΙ είναι σημαντικός, ενώ οι Αποφάσεις και οι ευθύνες του Υπουργείου Παιδείας και της Κυβέρνησης θα είναι καθοριστικές.

Σε κάθε, όμως, περίπτωση η θέση, η στάση, η αποφασιστικότητα των κοινωνιών, και εν προκειμένω της Κοινωνίας των Γρεβενών και των Φορέων της, θα είναι κρίσιμες και καταλυτικές. Απ΄ αυτές εξαρτάται η δικαίωση και η τελική επιτυχία του εγχειρήματος.

ΙΙ. Ολοκληρωμένη Πανεπιστημιακή συγκρότηση, Ισομερής κατανομή, Αποτελεσματική λειτουργία.

Επιθυμούμε να κινηθούμε ρεαλιστικά. Γι αυτό στις προτάσεις – παρεμβάσεις μας λαμβάνουμε υπόψη το Πόρισμα των δύο Ιδρυμάτων (Πανεπιστήμιο & ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας), το οποίο έχει ήδη κατατεθεί στο Υπουργείο Παιδείας, λειτουργώντας ως ένα είδος Σχεδίου για το νέο Πανεπιστήμιο.

Επισημαίνουμε κατ΄ οικονομία, εστιασμένα τα παρακάτω :

1ο. Η Γεωπονική Σχολή να αναβαθμισθεί σε Σχολή Φυσικών Πόρων, Γεωπονίας και Αειφορίας.

Στο Πόρισμα (Σχέδιο) για το νέο Πανεπιστήμιο διαπιστώνεται σημαντικό κενό, καθοριστικό έλλειμμα στο καίριο και ευρύ πεδίο των Οικοσυστημάτων, των Φυσικών Πόρων & της Βιώσιμης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης. Σε μια περιοχή της Ελλάδας και της Ευρώπης με την υπάρχουσα έκταση και τα σημαντικά χαρακτηριστικά των ορεινών όγκων, των υδάτινων συστημάτων και των οικοσυστημάτων της Πίνδου, των πολυποίκιλων φυσικών, ζωϊκών, περιβαλλοντικών και άλλων πόρων της, της χλωρίδας και πανίδας τους, δεν είναι δυνατόν να μην υπάρχει πρόβλεψη και ίδρυση δύο (2) τουλάχιστον Τμημάτων στα πλαίσια μιας ενιαίας Σχολής Φυσικών Πόρων, Γεωπονίας και Αειφορίας. Η επισήμανση αυτή (δηλαδή, η συγκεκριμένη έλλειψη στο Πόρισμα) οδηγεί στην αναβάθμιση, τον μετασχηματισμό και την μετονομασία της Σχολής Γεωπονίας που προβλέπεται στο Πόρισμα σε Σχολή με τον συνοπτικό, νέο τίτλο : Σχολή Φυσικών Πόρων, Γεωπονίας και Αειφορίας. Η Σχολή αυτή, για να μείνουμε στο πνεύμα του Πορίσματος, μπορεί, όπως προβλέπει το Πόρισμα, να έχει έδρα τη Φλώρινα και να αναπτυχθούν εκεί τα τρία (3) Τμήματα Γεωπονίας, αλλά τα δύο (2) Τμήματα : Φυσικών Πόρων & Οικοσυστημάτων, το ένα, και Βιώσιμης Περιβαλλοντικής Διαχείρισης , το δεύτερο, δεν μπορεί παρά να έχουν έδρα τους και να αναπτυχθούν στα Γρεβενά. Οι ορεινοί Όγκοι, ο Φυσικός τους πλούτος, τα Δάση και Οικοσυστήματα, οι Λίμνες και τα Ποτάμια, αλλά και η Μεσογειακή – Ελληνική αγροτοδιατροφική αλυσίδα και παραγωγή, με έμφαση στην Πράσινη Καινοτομία, στα Ελληνικά μεσογειακά και ορεινά προϊόντα υψηλής διατροφικής αξίας (π.χ., μανιτάρια, όσπρια, τοπικές παραγωγές κλπ), τα φαρμακευτικά, αρωματικά φυτά και προϊόντα, η ποιοτική τους κατεργασία και τυποποίηση, καθώς και ο Τουρισμός, ιδιαίτερα ο αγροτουρισμός, ο ορεινός, ο εναλλακτικός και ιστορικός τουρισμός, αποτελούν δυναμικούς επιστημονικούς, παραγωγικούς και ελπιδοφόρους τομείς.

Αυτό το φάσμα επιστημονικών περιοχών και τεχνολογικών προκλήσεων δεν μπορεί να απουσιάζει από το Νέο Πανεπιστήμιο της συγκεκριμένης Περιοχής. Τα Γρεβενά, από τη θέση τους, το φυσικό περιβάλλον τους, τα γεω-φυσικά μορφολογικά χαρακτηριστικά τους στη Βόρεια Ελλάδα και ιδιαίτερα σε Ήπειρο και Δυτική Μακεδονία εκτός από αδιαμφισβήτητο σημείο αναφοράς και έδρας των δύο (2) νέων προτεινόμενων Τμημάτων, πρέπει οπωσδήποτε να είναι και η έδρα του Ινστιτούτου Περιβάλλοντος και Αειφόρου Ανάπτυξης, καθώς και το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης στον τομέα των φαρμακευτικών & αρωματικών φυτών που προβλέπονται στο Πόρισμα. Τα δύο (2) Τμήματα και οι δύο (2) αυτοί Οργανισμοί (το Ινστιτούτο και το Κέντρο Κατάρτισης) μπορούν να εγκατασταθούν σε κτιριακές δομές των Γρεβενών που είναι ήδη ελεύθερες. Με αυτόν τον τρόπο, τα κτίρια αυτά αξιοποιούνται για την εγκατάσταση αυτών των εκπαιδευτικών λειτουργιών και αμέσως αποσύρονται και από τη λίστα εκχώρησης τους στο Υπερταμείο. Διορθώνοντας έτσι και μια άστοχη απόφαση, διασώζοντας προς το συμφέρον της Παιδείας και της Κοινωνίας τα περιουσιακά αυτά στοιχεία του Δημοσίου.

Οφείλω να υπογραμμίσω ότι στο πνεύμα αυτό, είχα υποβάλει σχετικού περιεχομένου γραπτές προτάσεις, το Φθινόπωρο 2003, στον τότε πρόεδρο της Διοικούσας Επιτροπής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, καθηγητή, κ. Χρ. Μασσαλά, που αναλάμβανε καθήκοντα στο νεοϊδρυθέν Πανεπιστήμιο, καθώς, επίσης, και στον τότε Υπουργό Παιδείας. Προτάσεις που το 2006 έλαβαν τη μορφή Εισηγητικής Πρότασης προς την τότε Κυβέρνηση, τις οποίες, ασφαλώς, γνωρίζει η Διοίκηση του Πανεπιστημίου και μπορεί, κάτω κι από τη δική μας παρέμβαση να επαναφέρει και να θεσμοθετηθούν.

2ο.   Η Σχολή Οικονομικών Σπουδών να ενιαιοποιηθεί και η έδρα της να μετακινηθεί. Κάθε έδρα Νομού, έδρα τουλάχιστον μιας Σχολής.

Η Σχολή Οικονομικών Σπουδών στο Πόρισμα έχει έδρα της την Κοζάνη και αποτελείται από έξι (6) Τμήματα, τα οποία χωρικά διατάσσονται : τρία (3) στην Κοζάνη, δύο (2) στα Γρεβενά και ένα (1) στην Καστοριά. Η πρόβλεψη αυτή εκτός από την επιβεβαίωση του υδροκεφαλισμού της Κοζάνης (με μία ακόμα έδρα Σχολής), τριχοτομεί τη Σχολή (σε Κοζάνη, Καστοριά, Γρεβενά). Είναι απολύτως ορθολογικό, λειτουργικό και σωστό η Σχολή Οικονομικών Σπουδών να αποκτήσει ενιαία δομή, συνεκτικό χαρακτήρα και αποδοτική λειτουργία, αντί της τωρινής τριχοτόμησης της. Η έδρα της Σχολής πρέπει να τοποθετηθεί στα Γρεβενά, όπου ήδη αναπτύσσεται ένα σημαντικό μέρος της, αφού από το Πόρισμα προβλέπονται δύο (2) Τμήματα της στα Γρεβενά.

Έτσι η Σχολή θα αποκτήσει ενιαίο χαρακτήρα με την έδρα της και τα έξη (6) Τμήματα της στα Γρεβενά. Με την πρόταση αυτή τα Γρεβενά, που μέχρι τώρα αλλά και στο Πόρισμα είναι η μόνη πρωτεύουσα Νομού στη Δυτική Μακεδονία που δεν έχουν κι εξακολουθούν να μην έχουν έδρα Σχολής, αποκτούν έδρα Σχολής (των Οικονομικών Σπουδών). Παράλληλα, σημειώνεται ότι εγκαθίστανται και δύο (2) Τμήματα της Σχολής Φυσικών Πόρων, Γεωπονίας και Αειφορίας.

Η εναλλακτική πρόταση για τα Γρεβενά, που θα μπορούσε με ευελιξία να συζητηθεί, εδώ, θα ήταν : Έδρα Σχολής Οικονομικών Σπουδών + Τρία (3) Τμήματα της Σχολής αυτής + Δύο (2) Τμήματα της Σχολής Φυσικών Πόρων, Γεωπονίας και Αειφορίας.
Είναι προφανές ότι η πρόταση που αναπτύχθηκε παραπάνω είναι δίκαιη, ισομερής, ισορροπημένη και λειτουργική. Δεν είναι μία τοπικιστική θέση – πρόταση, αλλά μια καλά σταθμισμένη, ορθολογική και δίκαια πρόταση που μπορεί να γίνει αποδεκτή από όλα τα συνεργούντα μέρη. Οφείλουμε, βέβαια, να υπογραμμίσουμε ότι δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε, ούτε να αποδεχθούμε τη χωρική διάταξη του Πορίσματος που είδε το φώς της δημοσιότητας. όπου εκτός από την έδρα του Ιδρύματος στην Κοζάνη, προβλέπει : στην Κοζάνη : 4 Σχολές και 12 Τμήματα (!!), στη Φλώρινα : 3 Σχολές και 7 Τμήματα (!), στην Καστοριά : 1 Σχολή και 3 Τμήματα, στα Γρεβενά : καμία Σχολή (!!) και 2 Τμήματα και στην Πτολεμαίδα (ενεργειακό εθνικό κόμβο) : 1 Τμήμα.

Η χωρική κατανομή του νέου Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας που διακρίνεται από δίκαια κατανομή, λειτουργικότητα, συνεκτικότητα και ισορροπία πρέπει να είναι : 
– Έδρα του νέου Πανεπιστημίου, της Συγκλήτου, της Διοίκησης και των κεντρικών Υπηρεσιών του θα είναι η έδρα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (η Κοζάνη).
– Τρείς (3) Σχολές στην Κοζάνη.
– Τρείς (3) Σχολές στη Φλώρινα.
– Μία (1) Σχολή στα Γρεβενά.
– Μία (1) Σχολή στην Καστοριά.

Για τα Τμήματα κάθε Σχολής, και τα Τμήματα ανά περιοχή (και ιδιαίτερα για τα Γρεβενά) αναφερθήκαμε αναλυτικά και εναλλακτικά.
Οι πρυτανικές αρχές των δύο (2) Ιδρυμάτων που ενοποιούνται, κυρίως, το Υπουργείο Παιδείας και η Κυβέρνηση που φέρουν τη συνολική και τελική ευθύνη δεν μπορούν να εφαρμόσουν ένα Σχέδιο για το νέο Πανεπιστήμιο της Δυτικής Μακεδονίας που θα πάσχει από υδροκεφαλισμό και προκλητική μεροληψία, παραγνωρίζοντας σοβαρά πλεονεκτήματα, τη δίκαια χωροθέτηση αλλά και πραγματικές ανάγκες, όπως αυτές των Γρεβενών, εγκαθιστώντας, μάλιστα, μια μονιμότερη άδικη ανισομέρεια σε βάρος τους. 

Τα Γρεβενά, οι θεσμοί και οι φορείς τους, οι οργανωμένες συλλογικότητες της κοινωνίας των πολιτών, το σύνολο της κοινωνίας είναι αποφασισμένα να μην κάνουν δεκτό ένα άδικο και ανισομερές Σχέδιο. Πρέπει να αγωνισθούν ενωμένοι και είμαστε βέβαιοι ότι το δίκαιο, το ορθό και η ισορροπημένη ανάπτυξη θα επικρατήσουν.
Ενώνοντας γυναίκες και άνδρες, νέους και νέες, και κινητοποιώντας όλο το δίκτυο των δυνάμεων των Γρεβενιωτών στην Ελλάδα και παντού, πάνω στους στόχους αυτούς για το νέο Πανεπιστήμιο, μπορούμε να τους κατακτήσουμε, μπορούμε να πετύχουμε.

Να συμμετέχει η Κοινωνία.

Κλείνοντας θα ήθελα να τονίσω ότι οι υπογραφές συμπολιτών μας, ανδρών και γυναικών, που συγκεντρώθηκαν τις μετά από πρωτοβουλία μέσω του διαδικτύου πρέπει να συνεχισθεί.

Αυτό το κείμενο υπογραφών, επιδιώκοντας την αποτελεσματικότερη δυνατή παρέμβαση προς τα κέντρα αποφάσεων, απευθύνεται στον ίδιο τον πρωθυπουργό και τον υπουργό Παιδείας. Μέσω αυτής της πρωτοβουλίας ήδη ενεργά ένα σημαντικό τμηάμ συμπολιτών μας υπογράφοντας δηλώνουν αγωνιστική διαθεσιμότητα πάνω στους στόχους που κι εδώ αναλυτικότερα αναπτύχθηκε.