Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Βιβλίο για τον μητροπολίτη Αιμιλιανό

Τό 1961 ὁ ἀείμνηστος Ἰωάννης Παπαδημητρίου, θεολόγος καθηγητής τοῦ γυμνασίου Γρεβενῶν εἶχε συγγράψει βιβλίο γιά τή ζωή καί τό ἔργο τοῦ ἐθνομάρτυρα μητροπολίτη Γρεβενῶν Αἰμιλιανοῦ μέ ἀφορμή τόν ἑορτασμό τῶν 50 χρόνων ἀπό τό μαρτύριό του.
Πρόσφατα τά τέκνα τοῦ συγγραφέα ἐπανεξέδωσαν τό βιβλίο ἐμπλουτισμένο…

μέ στοιχεῖα πού ἔφερε στο φῶς ὁ Ἀπόστολος Παπαδημητρίου, συγγραφέας τῆς τοπικῆς ἱστορίας.
Το βιβλίο διαστάσεων 17χ24 και 203 σελίδων διατίθεται ἔναντι τοῦ ποσοῦ τῶν 8 €. Για ταχυδρομική ἀποστολή ἡ ἐπιβάρυνση λόγω ταχυδρο-μικῶν τελῶν ἀνέρχεται σε 2,5 € γιά τό ἐσωτερικό τῆς χώρας καί 4,5 € γιά τό ἐξωτερικό.

Γιά τήν ἀποστολή του μπορεῖτε νά ἀπευθύνεστε στούς:..

 

Γεώργιο Παπαδημητρίου      (ἀρ. τηλ. κλήσεως  23310 66650)

Ἀπόστολο Παπαδημητρίου   (ἀρ. τηλ. κλήσεως  24610 31374)

Χρῆστο Παπαδημητρίου       (ἀρ. τηλ. κλήσεως  24620 24616)

Αἰμιλιανό Παπαδημητρίου     (ἀρ. τηλ. κλήσεως  24620 22935)