Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ανεξαρτητοποίηση Δημοτικών Συμβούλων


Την ανεξαρτητοποίηση τους δήλωσαν οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης «Μαζί Συνεχίζουμε», στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών, Τσένης Απόστολος, Παύλος Δαυιτίδης και Τσακστάρας Αθανάσιος των οποίων τα αιτήματα έγιναν αμέσως αποδεκτά. …