Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Δικαίωμα ψήφου σε όσους γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2002

Από το τμήμα Δημοτικής κατάστασης και Ληξιαρχείου γνωστοποιείται ότι σύμφωνα με το Ν. 4406/2016, άρθρο 1(ΦΕΚ 133/Α/26-7-2016), ”το δικαίωμα του εκλέγειν έχουν οι πολίτες Έλληνες και Ελληνίδες που συμπλήρωσαν το δέκατο έβδομο (17ο ) έτος της ηλικίας τους”.
Συνεπώς, στις εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 έχουν δικαίωμα ψήφου όσοι γεννήθηκαν μέχρι και τις 31.12.2002.
Για περισσότερες πληροφορίες: κα. Ουρανία Σαϊτη , τηλ. 2462350847.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

Δείτε ακόμα