Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Απολογισμός δραστηριότητας των Υπηρεσιών της Γενικής Περιφερειακής Αστυνομικής Διεύθυνσης Δυτικής Μακεδονίας για τον Ιανουάριο 2022

ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                      
                             
                             
ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΜΗΝΟΣ  ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ
ΔΡΑΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Β. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΙΘΕΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΡΟΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΚΑΤΑΣΤ/ΤΩΝ
ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ  ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΗΜΕΔΑΠΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΔΙΟΙΚ. ΑΠΕΛΑΣΗ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ ΓΙΑ ΛΟΙΠΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ ΑΤΟΜΩΝ ΣΤΑ Μ.Μ.Μ. (ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ)
ΠΕΖΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 15 30 0 0 186 0 0 0 0 0 0 0 0 54
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ 4939 10528 4937 32000 70325 2981 1445 73 65 36 16 0 1571 7267
ΕΠΟΧΟΥΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΠΟΛΙΕΣ ΜΕ ΔΙΚΥΚΛΑ 1002 1636 970 2991 7745 33 239 3 0 0 0 0 1 684
ΕΞΟΡΜΗΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΕΡΓΕΙΑ ΕΛΕΓΧΩΝ 29 105 3 0 2136 0 0 0 0 0 0 0 5 306
ΔΡΑΣΗ ΠΑΡΑΕΜΠΟΡΙΟΥ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ΣΥΝΟΛΟ 5985 12299 5910 34991 80392 3014 1684 76 65 36 16 0 1577 8311
        83406 1760 117    
                             
ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΥΛΛΗΦΘΕΝΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ   ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗΣ 10   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.
(ΓΕΝΙΚΑ)
1490   EΛΕΓΧΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ COVID19   
Κλοπές – Διαρρήξεις 7   ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ 10   ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ Κ.Ο.Κ.   (ΡΑΜΠΕΣ Α.Μ.Ε.Α) 12   ΣΗΜΕΙΑ ΕΛΕΓΧΟΙ  ΠΑΡΑΒΑΣΕΙΣ  
Ληστεία 0   ΑΡΙΘΜΟΣ ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΣΩΝ ΠΑΡΑΒΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ  (ΣΤΙΣ  ΛΟΙΠΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΟΥΔΕΝ ΔΙΑΠΙΣΤΩΘΗ) 0         ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 8570 74  
 Περί Αλλοδαπών 36   ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΕΩΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ 0         ΜΜΜ 619 96  
Περί Όπλων 3                 ΛΟΙΠΑ ΣΗΜΕΙΑ 101458 144  
Περί Ναρκωτικών 34                   ΣΥΝΟΛΟ 110647 314  
Περί Εθνικού Τελ. Κώδικα 1                   ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΕΣ 0 0  
Διωκόμενοι – Καταδ. Αποφ. 10                          
Λοιπές παραβάσεις  26                          
ΣΥΝΟΛΟ 117                          
                             
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ΔΙΑΦΟΡΑ ΣΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΩΝ ΓΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΟ OΤΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΙΑ ΔΙΑΤΑΡΑΞΗ EΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ  ΠΟΛΛΟΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΛΟΝΤΕΣ