Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ενημερωτική συνάντηση με θέμα “Υποβολή προγραμμάτων Ersamus+ 2022

Την Πέμπτη 27 Ιανουαρίου 2022 η Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας πραγματοποίησε διαδικτυακή ενημερωτική συνάντηση με θέμα «Υποβολή προγραμμάτων Erasmus+ 2022». Στην τηλεσυνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι από σχολικές μονάδες Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Μακεδονίας και από υποστηρικτικές δομές εκπαίδευσης. Το θέμα της ενημέρωσης παρουσίασε η υπεύθυνη προώθησης των Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων της Π.Δ.Ε. Δυτικής Μακεδονίας, κα Ευαγγελία Τριανταφύλλου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, αρχικά παρουσιάστηκαν οι προτεραιότητες των  ευρωπαϊκών προγραμμάτων γενικά, οι βασικές δράσεις και οι προθεσμίες για την υποβολή προγραμμάτων Erasmus+ το 2022. Στη συνέχεια,  δόθηκαν πληροφορίες για τις δυο βασικές δράσεις (ΚΑ1 και ΚΑ2), τους ειδικούς στόχους στην κάθε μια δράση ανά τομέα (σχολική και επαγγελματική εκπαίδευση) και λεπτομέρειες ως προς τα κριτήρια χορήγησης και τους κανόνες χρηματοδότησης για κάθε δράση. Επίσης, παρουσιάστηκε ο τρόπος με τον οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν οργανισμούς υποδοχής και εταίρους καθώς και τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσουν έως την υποβολή της αίτησης.  Ακολούθησε συζήτηση με τους  συμμετέχοντες και απαντήθηκαν ερωτήματα σχετικά με το θέμα.

Οι προθεσμίες για την κατάθεση αιτήσεων Erasmus+ 2022 είναι οι παρακάτω:

Βασική Δράση 1 23 Φεβρουαρίου 2022,  13:00 ώρα Ελλάδος
Βασική Δράση 2 Συμπράξεις συνεργασίας: 23 Μαρτίου 2022,  13:00 ώρα Ελλάδος
  Συμπράξεις μικρής κλίμακας: 23 Μαρτίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος
    4 Οκτωβρίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος
Διαπίστευση 19 Οκτωβρίου 2022, 13:00 ώρα Ελλάδος

Το Erasmus+ είναι το πρόγραμμα της ΕΕ που αφορά στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης, της νεολαίας και του αθλητισμού για την περίοδο 2021-2027. Ο γενικός στόχος του προγράμματος είναι, μέσω της διά βίου μάθησης, να υποστηρίξει την εκπαιδευτική, επαγγελματική και προσωπική ανάπτυξη των ατόμων που συμμετέχουν στην εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό, στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το πρόγραμμα δίνει προτεραιότητα στην ένταξη και πολυμορφία, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, το περιβάλλον και την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής και τη συμμετοχή στον δημοκρατικό βίο.