Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας- Δικαίωμα ένταξης των αποφοίτων στο Οικονομικό Επιμελητήριο.

 Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας είναι ένα νέο αυτοδύναμο Τμήμα, με έδρα την Κοζάνη, το οποίο εντάσσεται στη Σχολή Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με τον Νόμο 4610/08-05-2019. 
Το νέο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας με το Πρόγραμμα Σπουδών του αποβλέπει στην προετοιμασία των αυριανών στελεχών μέσω μίας διεπιστημονικής ολοκλήρωσης των Διοικητικών, Οικονομικών και Τεχνολογικών επιστημονικών πεδίων. Οι απόφοιτοι του Τμήματος θα μπορούν να διαχειριστούν ζητήματα που αφορούν στη Διοίκηση, στην Οικονομία σε σχέση με το σύγχρονο Επιχειρείν και στις Νέες Τεχνολογίες. Στο πλαίσιο αυτό, το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας προσφέρει στους αποφοίτους του υποχρεωτική Παιδαγωγική Επάρκεια.
 Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα του Τμήματος είναι το νεοαποκτηθέν δικαίωμα εγγραφής των πτυχιούχων του στο Οικονομικό Επιμελητήριο, ώστε αφενός να είναι ευδιάκριτη η ταυτότητα του Τμήματος, όπως αυτή επικυρώνεται από το Πρόγραμμα Σπουδών και αφετέρου οι φοιτητές να λάβουν εκείνα τα εφόδια που θα τους καταστήσουν ισχυρούς και ανταγωνιστικούς ως στελέχη και σύμβουλοι στο νέο περιβάλλον της Διοίκησης, της Οικονομίας, της Επικοινωνίας, του Επιχειρηματικότητας και της Καινοτομίας, καθώς και των ραγδαίων και ευμετάβολων οργανωσιακών εξελίξεων.
Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας ευχαριστεί θερμά τη Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου σε τοπικό και εθνικό επίπεδο για την άψογη συνεργασία και την κατοχύρωση του δικαιώματος εγγραφής των πτυχιούχων μας στο Οικονομικό Επιμελητήριο, έπειτα από την αποδοχή του Προγράμματος Σπουδών και τη δήλωση συγκεκριμένων μαθημάτων επιλογής.
     
Η Πρόεδρος του Τμήματος              Ο Πρύτανης του Π.Δ.Μ.
  Καθηγήτρια ,Σωτηρία Τριαντάρη    Καθηγητής, Θεόδωρος Θεοδουλίδης