Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020: Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η υποβολή των προτάσεων Δημόσιου Χαρακτήρα στο πλαίσιο της 1ης πρόσκλησης για την υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό πρόγραμμα «Αλιεία & Θάλασσα 2014 – 2020» των Π.Ε. Κοζάνης – Π.Ε. Γρεβενών της Αναπτυξιακής Δυτικής Μακεδονίας Α.Ε. 
 
Την Τρίτη 30/06/2020 ολοκληρώθηκε από Δήμους και Συλλογικούς Φορείς της περιοχής παρέμβασης (Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών), η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεών τους στο πλαίσιο του Μέτρου 8.3.3 Προτεραιότητα 4 «Αύξηση της απασχόλησης και της εδαφικής συνοχής» το οποίο χρηματοδοτείται από το ΕΤΘΑ, για παρεμβάσεις Δημοσίου χαρακτήρα. 
 
Συνολικά υποβλήθηκαν 11 προτάσεις συνολικής αιτούμενης Δημόσιας Δαπάνης 1.032.183,88 €. Το ποσό της πρόσκλησης ήταν 430.000,00€ με την αιτούμενη Δημόσια Δαπάνη να το ξεπερνά σε ποσοστό 240%. 
 
Ακολουθεί ο πίνακας των προτάσεων: 
 
Α/Α ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ Δ.Δ. ΠΡΟΤΑΣΗΣ 
1 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Κέντρο περιβαλλοντικής ενημέρωσης λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή ιστορική έδρα του Δήμου Κοζάνης 
2 ΔΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΤΑΓΟΝΑ (γαΣΤρονομία, Αλιεία και υΓρότΟποι στηΝ ΚοζΑνη) 49.728,00 € 
3 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Δημιουργία θέσεων θέας και αναψυχής 37.820,00 € 
4 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΒΙΩΝ Χώρος εξυπηρέτησης αλιέων και επισκεπτών 159.860,80 € 
5 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δημιουργία χώρου αναψυχής και οικοπαρατήρησης 115.220,80 € 
6 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δημιουργία αίθουσας προβολής της βιοποικιλότητας της Λίμνης Πολυφύτου 
7 ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ Δημιουργία υπαίθριου χώρου άθλησης με θέα τη λίμνη Πολυφύτου 
8 ΔΗΜΟΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ Δημιουργία υποδομών στη θέση “Μοναστήρι” του Τ.Δ. Νησίου για την εξυπηρέτηση ΑμΕΑ, για την ασφάλεια των επισκεπτών, για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη του χώρου δασικής αναψυχής ως σημείου ενδιαφέροντος 
9 ΔΗΜΟΣ ΔΕΣΚΑΤΗΣ Χώροι αναψυχής & ευεξίας 74.396,28 € 
10 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΨΑΡΑΔΩΝ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ Δράσεις πολιτισμού και ευαισθητοποίησης για την προβολή του λιμναίου και αλιευτικού πλούτου της λίμνης Πολυφύτου 
11 ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΑΛΙΕΩΝ ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ Φεστιβάλ Αλιείας Λίμνης Πολυφύτου 21.914,00 € 
 
ΣΥΝΟΛΑ 1.032.183,88 € 
 
Ο Ενδιάμεσος Φορέας  (ΕΦ)/ΑΝΚΟ θα ξεκινήσει άμεσα την αξιολόγηση των υποβληθεισών προτάσεων. 
 
Ο Πρόεδρος  
της ΕΔΠ CLLD/LEADER ΤΟΥ ΠΑΑ & ΤΟΥ ΕΠΑλΘ 2014-2020 
ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΤΣΙΟΥΜΑΡΗΣ