Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

1η Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Συνεδρίασε τη Δευτέρα 18 Μαΐου του 2020 η Εκτελεστική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, με θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της Εκτελεστικής Επιτροπής και
 2. Τον απολογισμό των πεπραγμένων των Αντιπεριφερειών

Εγκρίθηκαν ομόφωνα τόσο ο κανονισμός λειτουργίας όσο και ο εξαμηνιαίος απολογισμός των πεπραγμένων κάθε Αντιπεριφέρειας, όπως παρουσιάστηκαν από τους χωρικούς και θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες.

Νωρίτερα, ο Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης, εισηγήθηκε προ ημερησίας διατάξεως και η Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα τα κάτωθι θέματα:

 • Παρακολούθηση και επιτάχυνση έργων από το Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας 2014 – 2020

Αποφασίστηκε η απρόσκοπτη συνεργασία χωρικών και θεματικών Αντιπεριφερειαρχών με τη Διαχειριστική Αρχή και τους Τελικούς Δικαιούχους για τα 230 και πλέον έργα που υλοποιούνται αυτή τη στιγμή μέσω του Π.Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας. Επίσης, όπως αναφέρθηκε, οι προσκλήσεις που έχουν εκδοθεί από την αρχή του έτους ξεπερνούν τα 63.000.000 ευρώ ενώ μέχρι τον Ιούνιο του 2020 θα προκηρυχθούν επιπλέον 140.000.000 ευρώ. Τέλος, αποφασίστηκε η διεξαγωγή αναπτυξιακών συνεδρίων σε κάθε Π.Ε. και η διεξαγωγή ενημερωτικών ημερίδων σε κάθε Δήμο της Δυτικής Μακεδονίας σε συνεργασία με τη Διαχειριστική Αρχή.

 • Θέματα πολιτικής προστασίας

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ζήτησε τη συνεργασία των Αντιπεριφερειαρχών με τους Δήμους για την καταγραφή και την πρόβλεψη τυχόν απροόπτων και εκτάκτων καταστάσεων (θεομηνιών, πυρκαγιών κ.ά.). Επίσης, αποφασίστηκε η προετοιμασία από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες για την ενδεχόμενη έξαρση του Covid – 19 μετά την καλοκαιρινή περίοδο του 2020.

 • Θέματα εφαρμογής καλών πρακτικών στη διοικητική δομή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής κ. Γεώργιος Κασαπίδης, ζήτησε από τους αρμόδιους Αντιπεριφερειάρχες και τον Εκτελεστικό Γραμματέα να προχωρήσουν άμεσα στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και σε κάθε Π.Ε., την καταγραφή και αποτύπωση της ακίνητης περιουσίας της Περιφέρειας που όπως τόνισε δεν έγινε ποτέ μέχρι σήμερα με αποτέλεσμα να μη μπορεί η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας να υποβάλλει ισολογισμό.

Επίσης ζήτησε την ταχύτατη καταγραφή των δημοσίων κτιρίων της Περιφέρειας που δεν έχουν Οικοδομική Άδεια, ώστε να προχωρήσουν άμεσα τις απαραίτητες διαδικασίες νομιμοποίησης και να καταστούν έτσι επιλέξιμα δράσεων αναβάθμισης πάσης φύσεως αξιοποιώντας σχετικά ευρωπαϊκά κονδύλια.

Το ίδιο επεσήμανε πως πρέπει να γίνει και από τους υπόλοιπους φορείς των ΟΤΑ και του Δημοσίου ώστε να μεγιστοποιήσουμε την απορρόφηση όλων των διαθέσιμων στο μέλλον χρηματοδοτικών πόρων.

Επίσης ο κ. Κασαπίδης ζήτησε από τους Αντιπεριφερειάρχες και τον Εκτελεστικό Γραμματέα τα εξής:

 1. Τη συνεργασία με τους Διευθυντές για την εύρυθμη λειτουργία του συστήματος προσέλευσης των υπαλλήλων
 2. Τη διαμόρφωση σύγχρονου περιβάλλοντος κινήτρων και δικαιοσύνης για τους υπαλλήλους
 3. Την καταγραφή και τη συγκριτική αξιολόγηση όλων των δαπανών
 4. Τη δημιουργία ενιαίου πρωτοκόλλου οικονομικών συναλλαγών
 5. Την πλήρη ψηφιοποίηση του συστήματος πληρωμών ώστε ο πολίτης να μην αναγκάζεται σε δια ζώσης επαφή με τον υπάλληλο
 6. Την ιεραρχική, σύμφωνα με την ημερομηνία καταχώρησης, πληρωμή των καταχωρημένων δαπανών
 7. Την εφαρμογή και διεύρυνση των καλών πρακτικών στο σύνολο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας
 • Δράσεις υποστήριξης και ανάπτυξης του γεωργοκτηνοτροφικού τομέα

Ο κ. Κασαπίδης, ζήτησε τη συνεργασία των Αντιπεριφερειαρχών για την υλοποίηση των εξής δράσεων:

α) Την κάλυψη των ελλείψεων των υποδομών από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας που αφορούν στην ύδρευση, τη ρευματοδότηση και την πρόσβαση στις γεωργοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις και τις μονάδες μεταποίησης και των τεσσάρων Π.Ε.

β) Την αξιοποίηση του πρώην κτηνιατρικού εργαστηρίου Δυτικής Μακεδονίας ως Κέντρο Κτηνιατρικών Ερευνών

γ) Τη αξιοποίηση της Γεωργικής Σχολής της Βλάστης ως Κέντρο Αριστείας ορεινής κτηνοτροφίας και τυροκομίας

δ) Τη λειτουργία του κέντρου γενετικής Βελτίωσης στη Δυτική Μακεδονία και την εφαρμογή προγραμμάτων γενετικής βελτίωσης σε αυτόχθονες φυλές της Περιφέρειας

ε) Τη στήριξη της Μεταποίησης μέσω της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

στ) Τη δημιουργία έκθεσης κτηνοτροφίας και κτηνοτροφικών προϊόντων

ζ) Τη δημιουργία ενεργειακής κοινότητας των κτηνοτρόφων

η) Τη στήριξη της καινοτομίας στον αγροδιατροφικό τομέα μέσω της λειτουργίας θερμοκοιτίδας με αντίστοιχο περιεχόμενο

Κλείνοντας, ο κ. Κασαπίδης προέτρεψε τους Αντιπεριφερειάρχες και τον Εκτελεστικό Γραμματέα σε διαρκή εγρήγορση και συνεργασία με τους εργαζόμενους και τους πολίτες της Δυτικής Μακεδονίας για την επίτευξη των στόχων που θα τίθενται από την Περιφερειακή Αρχή προς όφελος των πολιτών και της περιοχής.