Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΒΟΛΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Περιφερειακού Συμβουλίου

Δεδομένων των εξελίξεων στην Περιφέρειά μας σχετικά με τον κορονοϊό και για προληπτικούς λόγους, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρου 9 παρ. 7 του κανονισμού λειτουργίας του Περιφερειακού Συμβουλίου δεν θα πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 12ης Μαρτίου και ώρα 15:00 που ορίστηκε με την πρόσκληση με αρ. πρωτ. 36182/05-03-20.

 

Η Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου 

 Ντιό Ευφροσύνη