Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» – Υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ανακοινώνει ότι στο πλαίσιο της 1ης Πρόσκλησης του Υπομέτρου 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων» του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (ΠΑΑ) της Ελλάδας 2014-2020, στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας υποβλήθηκαν εκατόν είκοσι εφτά (127) αιτήσεις στήριξης – φάκελοι υποψηφιότητας προς ένταξη συνολικής δημόσιας δαπάνης 1.778.000 €.

Η κατανομή των υποβληθέντων αιτήσεων στήριξης – φακέλων υποψηφιότητας ανά Περιφερειακή Ενότητα είναι η κάτωθι:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ Αριθμός Προτάσεων Δημόσια Δαπάνη
ΔΑΟΚ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 56 784.000€
ΔΑΟΚ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 16 224.000€
ΔΑΟΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 31 434.000€
ΔΑΟΚ ΦΛΩΡΙΝΑΣ 24 336.000€

Δυτικής Μακεδονίας

ΣΥΝΟΛΟ

127 1.778.000€

 

 

 Η ΑΝ. Δ/ΝΤΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ α.α. 
ΜΑΡΙΑΝΘΗ ΜΑΚΡΙΔΟΥ