Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Οι αλλαγές της τελευταίας στιγμής για το σχέδιο «ΑΘΗΝΑ»

Δείτε τη νέα επιστολή – πρόταση του Υπουργείου Παιδείας για το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας που προβλέπει νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με 3 κατευθύνσεις (Διοίκηση Επιχειρήσεων, Μάρκετινγκ, Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων) με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ

 

Δείτε τη επιστολή του υπουργείου παιδείας …

 

 

Μαρούσι, 1 Μαρτίου 2013

Αριθ. Πρωτ: 3311

ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

Θέμα : «Συμπλήρωση και επικαιροποίηση στο υπ’ αριθμ. πρωτ. 1240/6-02-2013 υποβληθέν ερώτημα για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ -Για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης»

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Σε συνέχεια του υπ’ αριθμ. πρωτ. 124 0/6-02-2013 υποβληθέντος ερωτήματος για διατύπωση γνώμης σχετικά με το «Σχέδιο ΑΘΗΝΑ- Για την αναδιάρθρωση των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης» και με σκοπό τη συμπλήρωση αυτού, κατόπιν των προτάσεων και παρατηρήσεων που υπέβαλαν οι ενδιαφερόμενοι φορείς στο πλαίσιο της δημόσιας διαβούλευσης επί της αρχικής πρότασης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, σας παραθέτουμε την επικαιροποιημένη τελική πρόταση σχετικά με την επικείμενη έκδοση π.δ. καθ’ ο μέρος αφορά στις αλλαγές που επέρχονται στο Ίδρυμά σας :

Α. Ως προς τη συγκρότηση Σχολών και Τμημάτων ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ  TMHMA ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις:

1) ΔιοίκησηΕπιχειρήσεων, 2) Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων, 3) Μάρκετινγκ

TMHMA ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

TMHMA ΓΕΩΠΟΝΙΑΣ με κατευθύνσεις 1. Φυτικής παραγωγής , 2.Ζωικής παραγωγής, 3. Αγροτικής Οικονομίας

 

ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ με κατευθύνσεις 1.Ενεργειακών Μ.Μ και 2.

Παραγωγής Μ.Μ.

TMHMA ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

TMHMA ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕ  με κατευθύνσεις 1.Μηχανικοί Δικτύων, 2. Μηχανικοί Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και 3.Μηχανικοί Λογισμικού

B.

Ως προς συγχωνεύσεις Τμημάτων στο Ίδρυμα προτείνονται οι ακόλουθες περιπτώσεις:

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 530 και επωνυμία ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΓΡΕΒΕΝΑ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 734 και επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις 1.Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 580 και επωνυμία ΔΙΕΘΝΟΥΣΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό Μηχανογραφικού δελτίου 734 και επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 596 και επωνυμία ΔΙΟΙΚΗΣΗΣΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) του Τ.Ε.Ι. ΔΥΤΙΚΗΣΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 734 και επωνυμία ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) και συγκροτούν το νέο τμήμα ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ με κατευθύνσεις 1. Διοίκηση Επιχειρήσεων, 2. Μάρκετινγκ, 3. Διοίκηση Τουριστικών Επιχειρήσεων του ΤΕΙΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

Το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 558 και επωνυμία ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ απορροφάται από το τμήμα με κωδικό μηχανογραφικού δελτίου 571 και επωνυμία ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και συγκροτούν νέο τμήμα ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ του TΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ με έδρα την ΚΟΖΑΝΗ