Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Κοινωνικών Εταίρων στο πλαίσιο της Πρόσκλησης LEADER «ΣΤΗΡΙΞΗ ΓΙΑ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΣΩ ΤΟΥ LEADER (ΤΑΠΤοΚ – ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ)»

Αξιότιμοι,

Με την παρούσα πρόσκληση καλείστε σε συνάντηση εργασίας την Τρίτη 28/02/2023 και ώρα 18:00μμ στην αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου, για την περαιτέρω προετοιμασία του κοινού φακέλου υποψηφιότητας των Δήμων Γρεβενών και Δεσκάτης και την ανάπτυξη της Ομάδας Τοπικής Δράσης για την εφαρμογή της Τοπικής Στρατηγικής.

Το Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στον σχετικό κανονισμό (ΕΕ) 2021/2115, αναπτύσσεται στο πλαίσιο των 9 ειδικών στόχων. Για την υλοποίηση των στόχων αυτών και ειδικά του στόχου 8 «Προώθηση της απασχόλησης, της κοινωνικής ένταξης και της τοπικής ανάπτυξης στις αγροτικές περιοχές συμπεριλαμβανομένης της βιοοικονομίας και της βιώσιμης δασοκομίας», βασικό εργαλείο είναι η υιοθέτηση πολιτικής της τοπικής ανάπτυξης με την πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων.

Το Πρόγραμμα LEADER και η σχετική πρόσκληση υποβολής προτάσεων, καλείται να υποστηρίξει με οικονομικούς πόρους, τις τοπικές στρατηγικές και τις προσπάθειες ανάδειξης των τοπικών ιδιαιτεροτήτων. Οι βασικές αρχές στην εφαρμογή των προγραμμάτων LEADER είναι:

  • η ανάπτυξη στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης εστιασμένες στην περιοχή,
  • η εκ των κάτω προς τα επάνω χάραξη των στρατηγικών,
  • οι Ομάδες Τοπικής Δράσεις (ΟΤΔ) οι οποίες αποτελούν σύμπραξη του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα,
  • οι ολοκληρωμένες και πολυτομεακές δράσεις,
  • η δικτύωση,
  • η συνεργασία,
  • η καινοτομία.

Ως εκ τούτου, ο σκοπός της παρούσας πρόσκλησης είναι η περαιτέρω ενημέρωση της προόδου που έχει συντελεστεί στην επιλογή τοπικών προτεραιοτήτων, η εδραίωση της σύμπραξης για την οριστικοποίηση της Ομάδας Τοπικής Δράσης, και η ανάδειξη των περιοχών εφαρμογής τοπικών παρεμβάσεων LEADER και των στρατηγικών τοπικής ανάπτυξης LEADER, στο πλαίσιο του ΣΣ της ΚΑΠ για την προγραμματική περίοδο 2023-2027.

Στην προσπάθεια του τόπου μας να προβεί σε μια ουσιαστική και αποτελεσματική δέσμη πρωτοβουλιών συμμετέχει καταλυτικά το Δίκτυο Ελληνικών Πόλεων για την Ανάπτυξη– ΔΕΠΑΝ, το οποίο θα συμβάλλει καθοριστικά στις ενέργειες των δήμων Δεσκάτης και Γρεβενών για την οριστικοποίηση του Φακέλου, την υποβολή του και ακολούθως, την διαχείριση της τοπικής στρατηγικής.

Με εκτίμηση

Γεώργιος Δασταμάνης

Δήμαρχος Γρεβενών

Δείτε ακόμα