Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Προς κάθε αρμόδια αρχή:

Αξιότιμοι Κυρία / Κύριε,

Μετά το πέρασμα της κακοκαιρίας “Ντάνιελ” και τις καταστροφές που επέφερε, τίθεται πλέον σε ρεαλιστική βάση το ζήτημα της τυχόν επίδρασης παρόμοιας κακοκαιρίας στα μέρη μας.
Με αυτό το πρόσφατο δεδομένο και τις προβλέψεις επιστημών διαφαίνεται ότι σε περίπτωση που επαναληφθούν ατμοσφαιρικές κατακρημνίσεις μίας ολόκληρης χρονιάς ή και παραπάνω, σε λίγες μόνο ώρες, θα είμαστε εκτεθειμένοι, ίσως ανεπανόρθωτα.

Καθώς η οικία μου και η επιχείρησή μου είναι πλησίον του ποταμού Γρεβενίτη, κατανοείτε ότι το ενδιαφέρον μου για την πρόληψη είναι επαυξημένο.
Αυτός είναι και ο λόγος που σας προσκομίζω την παρούσα επιστολή.

Το ποτάμι ακριβώς στα σύνορα της ιδιοκτησίας μου στενεύει με αποτέλεσμα να μειώνεται καί ο όγκος ροής-παροχέτευσης καθιστώντας την ιδιοκτησία μου ευάλωτη σε καταστροφή.

Παρακαλώ προβείτε σε αντίστοιχες ενέργειες ώστε:

  • να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων και κατά συνέπεια της προστασίας της οικίας και της επιχείρησης μου.
  • τη δημιουργία δομών (προφανώς σε ρέματα πριν την είσοδο στην πόλη) για μόνιμη προστασία της παραποτάμιας πλευράς-συνοικίας των Γρεβενών
    Το ενδιαφέρον μου δεν μειονεκτεί των γειτόνων ή άλλων γρεβενιωτών πολιτών εν όψει του επερχόμενου χειμώνα.

Ενδεικτικά σας αναφέρω ότι σωτήρια θα ήταν η κατασκευή γεωφράγματος κάτω από το χωριό Οροπέδιο. Η συγκεκριμένη δομή δεν θα λειτουργεί ως ταμιευτήρας νερού, αλλά θα μπορεί να σφραγίζει τη ροή και να γεμίζει το φράγμα σε περίπτωση υπερβολικής ατμοσφαιρικής κατακρήμνισης. Ας υπολογίσουμε εδώ ακόμη και την πιθανότητα απότομου λιωσίματος μεγάλης ποσότητας χιονιού, που θα μπορούσε να είναι καταστροφικό μείγμα.
Ένα γεώφραγμα όπου θα σφραγίζει και μετέπειτα θα ελέγχεται ο τεράστιος όγκος παροχέτευσης θα καθιστούσε ευκολότερο τον έλεγχο και την πρόληψη επικείμενης καταστροφής.

Τα απτά πλέον αποτελέσματα και οι προβλέψεις των επιστημόνων για τους κινδύνους από την κλιματική αλλαγή, καθιστούν αναγκαίες τις παρεμβάσεις σας.
Κινδυνεύουμε να θεωρούμε πλέον τις καταστροφές ως κανονικότητα.

Αναμένω τις ενέργειες σας.

Με εκτίμηση,
Σιαφαρίκας Βασίλειος