Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επτά (7) θέσεις εργασίας για πρόσληψη προσωπικού στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών έχουν προκηρυχτεί επτά (7) θέσεις εργασίας για πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση ορισμένου χρόνου, για το διάστημα από την υπογραφή της Σύμβασης Εργασίας ως και 31.12.2023, για τις ανάγκες του έργου “Ανασκαφική Έρευνα, Αποτύπωση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη Αρχαιοτήτων στη θέση Άγιος Νικόλαος, Τ.Κ. Αγ. Γεωργίου, Δ. Γρεβενών, Π.Ε. Γρεβενών”. 

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά στην πρόσληψη δύο (2) θέσεων ΠΕ Αρχαιολόγων, μία (1) θέση ΠΕ Αρχιτέκτονα Μηχανικού, μία (1) θέση ΔΕ Συντηρητών Αρχαιοτήτων κ΄ Έργων Τέχνης, δύο (2) θέσεις ΔΕ Εργατοτεχνιτών και μία (1) θέση ΥΕ Εργατών.

Η προκήρυξη είναι δημοσιευμένη στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ με ΑΔΑ: 6ΙΤ146ΝΚΟΤ-Τ4Α

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην Υπηρεσία μας ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά στο email: efa.grevenon.yppoa@gmail.com από 17.10. 2023 έως και 26.10.2023. 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση.

Εφορεία Αρχαιοτήτων Γρεβενών

Εργατικές Κατοικίες 

51100 Γρεβενά 

τηλ.: 2462025403 

e-mail: efagre@culture.gr