Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

 Ειδική και Τακτική Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου (Τετάρτη 7 Ιουνίου 2023)

Πρόσκληση

             Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010 όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθμ. 8481/10.02.2022 απόφαση (ΦΕΚ 675/Β΄/15.02.2022) του Υπουργού Εσωτερικών, να προσέλθετε στην 13η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα γίνει στις 7 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Καθορισμός του  τρόπου χρήσης των χώρων που διατίθενται στα πολιτικά κόμματα και σε συνασπισμούς συνεργαζομένων κομμάτων για την προεκλογική προβολή τους και άλλων λεπτομερειών, κατά την προεκλογική περίοδο των γενικών βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιουνίου 2023

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος της Κοινότητας Γρεβενών.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

 

Κοινοποίηση:

1. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

2. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Αθανάσιο Φωλίνα

3. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

4.  M.M.E.

5. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία και Τμήματα του Δήμου)

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 14η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 7 Ιουνίου 2023 ημέρα Τετάρτη 2023 και ώρα 19:15, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Γραφείο Δημάρχου

Θέμα    1οΣυμμετοχή του Δήμου Γρεβενών στην πρόσκληση παρέμβασης στήριξης για την τοπική ανάπτυξη μέσω του LEADER

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών 

Θέμα    2οΈγκριση της 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    3οΈγκριση της 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)
Θέμα    4οΈγκριση του 3ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    5οΚατάθεση πάγιας προκαταβολής κοινοτήτων σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπευθύνου κίνησης λογαριασμού, έτους 2023
Θέμα    6οΕκμίσθωση Δημοτικού ακινήτου της Κοινότητας Ποντινής Δήμου Γρεβενών
Θέμα    7οΕκμίσθωση Δημοτικού αναψυκτηρίου Δήμου Γρεβενών (περιοχή Καστράκι)
Θέμα    8οΕκμίσθωση Δημοτικής έκτασης εμβαδού 10.000,00 τ.μ. που αποτελεί τμήμα του αριθμ. 937Α της Γ Συμπληρωματικής Διανομής έτους 1980 του αγροκτήματος της Κοινότητας Ποντικής στη θέση “Ευρώπολη”, για τη δημιουργία πρόχειρων σταυλικών εγκαταστάσεων, δυναμικότητας 90 ισοδύναμων ζώων – 100 αγελάδες ελευθέρας βοσκής και 80 μοσχαριών (αίτημα Ιωάννη Λέττα του Γεωργίου)

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    9οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση – κατασκευή πεζοδρομίων Δημοτικών Διαμερισμάτων (έτους 2020)” (Α.Μ. 74/2020)
Θέμα  10οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Αμαξοστασίου” (Α.Μ. 25/2018)
Θέμα  11οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση αθλητικών υποδομών του Δήμου (έτους 2019)” (Α.Μ. 16/2020)
Θέμα  12οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση σχολικού κτιρίου Τ.Κ. Τρικώμου” (Α.Μ. 60/2020)
Θέμα  13οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Κατασκευή παιδικών χαρών στις Τ.Κ. Σαμαρίνας, Φιλιππαίων, Πολυνερίου και Αλατόπετρας” (Α.Μ. 23/2021)
Θέμα  14οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δασική αναψυχή στη θέση “Λάτνα” Ελευθέρου και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνιδή – Κρεμαστός” Κνίδης Δήμου Γρεβενών” (Α.Μ. 65/2013)

Διεύθυνση Πολεοδομίας Δόμησης

Θέμα  15οΕπιστροφή χρήσης του κτιρίου που βρίσκεται στο τέρμα της οδού Μ. Αλεξάνδρου όπου στεγαζόταν το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ από τη Δημοτική Επιχείρηση Κοινωφελούς Έργου Γρεβενών (Δ.Ε.Κ.Ε.Γ.) στο Δήμο Γρεβενών και κοινή παραχώρηση της χρήση του ανωτέρω κτιρίου (αιτήματα του Ε.Ε.Ε.ΕΚ. Γρεβενών της Διεύθυνσης  Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Γρεβενών και του 2/Θ Ειδικού Δημοτικού Σχολείου Γρεβενών της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γρεβενών)
Θέμα  16οΠαραχώρηση της χρήσης Δημοτικού ακινήτου στην πόλη των Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών (αίτημα ΔΕΠΑΝ Α.Ε.)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  17οΕπιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 1 του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  18οΕπιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων της Συστάδας 4β του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  19οΕπιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης του δικαιώματος απόληψης μη ετοιμοπαράδοτων δασικών προϊόντων του Δασικού Τμήματος 5 του Δημοτικού Δάσους “Παγούνι” Δεσπότη της Κοινότητας Αγίων Θεοδώρων του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  20οΕπιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης του 1/2 του Δασικού Τμήματος 1 για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Αγίου Γεωργίου για το έτος 2021 του Δημοτικού Δάσους Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών
Θέμα  21οΕπιστροφή εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της απευθείας εκμίσθωσης της υλοτόμησης του 1/2 του Δασικού Τμήματος 1 για την κάλυψη των ατομικών αναγκών σε καυσόξυλα των κατοίκων του οικισμού Αγίου Γεωργίου για το έτος 2022 του Δημοτικού Δάσους Αγίου Γεωργίου της Κοινότητας Αγίου Γεωργίου του Δήμου Γρεβενών

Ειδικά Θέματα

Θέμα 22οΑποδοχή της πρότασης για συνεργασία στο πρόγραμμα «Μεταλυκειακού Έτους – Τάξης Μαθητείας» για την απασχόληση αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων στον Δήμο Γρεβενών

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι Κοινότητας

  1. Γρεβενών
  2. Ποντινής (για το 6ο & 8ο θέμα)
  3. Αγίων Θεοδώρων (για το 17ο, 18ο & 19ο θέμα)
  4. Αγίου Γεωργίου (για το 20ο & 21ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Δείτε ακόμα