Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Θεώρηση Δελτίων μετακίνησης ΑμεΑ

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ανακοινώνει ότι:
Τα Άτομα με αναπηρία που είναι κάτοχοι Δελτίου μετακίνησης ΑμεΑ (πάσο αναπήρων),
Παρακαλούνται να περάσουν από την υπηρεσία ή τα κατά τόπους Κ.Ε.Π για να θεωρήσουν τις κάρτες για το έτος 2016 από 18-12-2015 έως και 31-1-2016.
Μαζί τους να έχουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:
1.Αίτηση του ενδιαφερομένου ή του κηδεμόνα του.
2.Γνωμάτευση της Υγειονομικής Επιτροπής, εφόσον η προηγούμενη έχει λήξει, όπου θα αναγράφεται το Παθολογοανατομικό
Ποσοστό αναπηρίας – τουλάχιστον 67%.
3.Όσοι λαμβάνουν οικονομική ενίσχυση ΑμεΑ (επίδομα) από τις αρμόδιες υπηρεσίες των Δήμων ή το διατροφικό επίδομα από τις Περιφερειακές Ενότητες Βεβαίωση απογραφής από τα Κ.Ε.Π.
4.Δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή φωτοαντίγραφο αυτής.
5.Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 περί της ακριβούς διεύθυνσης του τόπου διαμονής.
6.Δελτίο Μετακίνησης.

 

Η Αναπληρ.Διευθύντρια                     Ο Αντιπεριφερειάρχης

Ντίνα Θεολογία                             Σημανδράκος Ευάγγελος