Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Κατασκευή αποστραγγιστικών στους Φιλιππαίους

Την Πέμπτη 15 Νοεμβρίου 2012 ο Δήμαρχος Γρεβενών κ. Δημοσθένης Κουπτσίδης επισκέφθηκε την Τοπική Κοινότητα Φιλιππαίων όπου και ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών του έργου «Κατασκευή αποστραγγιστικών έργων για την αντιμετώπιση κατολισθητικών φαινομένων εντός του οικισμού Φιλιππαίων….

της Κοινότητας Φιλιππαίων του Νομού Γρεβενών» από τον ανάδοχο του έργου.

Αμέσως μετά ο Δήμαρχος δήλωσε ικανοποιημένος από την πορεία των μέχρι σήμερα εργασιών, οι οποίες προχωράνε με ταχύτατους ρυθμούς.

Οι εργασίες που έχουν ξεκινήσει αφορούν την κατασκευή των αποστραγγιστικών έργων (τοποθέτηση συρματοκιβωτίων) στην περιοχή Γ΄ του ανωτέρω έργου.

Το έργο, συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης είναι στα πλαίσια του  Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ 2007 – 2013» Άξονας προτεραιότητας 8: «Αειφόρος Ανάπτυξη και ποιότητα ζωής στην ΠΔΜ» Κωδικός θεματικής προτεραιότητας 53: «Πρόληψη κινδύνων (συμπεριλαμβάνοντας την επεξεργασία και εφαρμογή σχεδίων και μέτρων για την πρόληψη και διαχείριση φυσικών και τεχνολογικών κινδύνων), με ποσό σύμβασης  1.091.349,06€.

Τον κ. Δήμαρχο συνόδευαν η Αντιδήμαρχος Έργων κα Αικατερίνη Πέτρου,  ο Πρόεδρος της Τοπικής Κοινότητας Φιλιππαίων κ. Νταγκούμας Χρήστος και ο επιβλέπων μηχανικός του έργου κ. Κων/νος Ζιώγας.