Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

“H Δυτική Μακεδονία της Δημιουργίας και της Καινοτομίας…” – Με ιδιαίτερη επιτυχία ολοκληρώθηκε η σχετική Ημερίδα στο Διοικητήριο Γρεβενών.

Την Τρίτη 01/11/2022,στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Πέτρος Σιούλης» του Διοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενώνπραγματοποιήθηκε ημερίδα, με ειδική θεματική ενότητα «Το ξύλο στη Σύγχρονη Εποχή». Η εκδήλωση έγινεστο πλαίσιοτου κύκλου ενημέρωσης, αλλά και της προσπάθειας διεύρυνσης των καινοτόμων δράσεων, στην Επιχειρηματικότητα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Η κατάμεστη αίθουσα, κατέδειξε την επιτυχία αυτής της εκδήλωσης, αλλά ανέδειξε και το έντονο ενδιαφέρον των κατοίκων της περιοχής, τόσο για ενημέρωση, όσοκαι για βελτίωση των παρεχόμενων τοπικών υπηρεσιών και προϊόντων, με τη χρήση καινοτόμων δράσεων.

H Ημερίδα, αυτή περιελάμβανε την παρουσίαση δέκα Εισηγήσεων ως προς τη χρήση καινοτόμωνιδεών, με έναευρύ πεδίο εφαρμογής, όπως π.χ. στην παραγωγή γεωργικών και κτηνοτροφικών προϊόντων, την ανάδειξη της αναπτυξιακής προοπτικής σημαντικών περιοχών, καινοτόμες εφαρμογές και μέθοδοι στον τομέα της Εκπαίδευσης, την αξιοποίηση της Ελληνικής ξυλείας κλπ.

Ιδιαίτερη μνείαέγινε στον τομέα του Ξύλου, όπου παρουσιάστηκαν τρεις εισηγήσεις καθηγητών Πανεπιστημίων, με θέμα “Το Ξύλο στη σύγχρονη εποχή”, στις οποίες αναλύθηκαν ζητήματα σχετικά με καινοτόμες τεχνολογίες στον τομέα της ασφάλειας των εργαζομένων, των Επιχειρήσεων ξύλου, στην αξιοποίηση υπολειμμάτων και βιομάζας, στην προώθηση της ελληνικής ξυλείας κλπ.

Με το πέρας των εισηγήσεων, τέθηκαν ερωτήσεις, προτάσεις και σχόλια πολιτών και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίαςαναφέρθηκε ειδικότερα σε δύο ζητήματα. Το πρώτο αφορά στην καταγραφή αρχικά και την αποτίμηση αργότερα, των διαφόρων καινοτόμων μεθόδων, που παρουσιάστηκαν ή και θα παρουσιαστούν μελλοντικώς, με σκοπό τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας αυτών των μεθόδων, όσον αφορά πρακτικούς δείκτες, όπως π.χ. η καταπολέμηση της ανεργίας, η αύξηση του πραγματικού εισοδήματος, κλπ.

Στο δεύτερο ζήτημα, ο Περιφερειάρχης απηύθυνε ανοιχτή πρόσκληση στην τοπική κοινωνίαγια την ανάληψη πρωτοβουλιών, με σκοπό να ευδοκιμήσει ο υπό δημιουργίαΘύλακαςΚαινοτομίας, τον οποίο εξήγγειλε και ο Αντιπεριφερειάρχης Γρεβενών στην έναρξη της εκδήλωσης, με τη συνεργασία και του Πανεπιστημίου Δ. Μακεδονίας.

Η εκδήλωση ολοκλήρωσε επιτυχώς τις εργασίες της, με την παρουσίασηέκθεσης προϊόντων των συμμετεχόντων, τα οποία παρήχθησαν με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ή καινοτόμων πρακτικών.