Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Πρόσκληση Δ.Σ. Δήμου Γρεβενών (Κατεπείγουσα και Τακτική)

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην 22η κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 21 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 έως 13:30. Η συνεδρίαση θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω τηλεφωνικής επικοινωνίας κ.λπ., με μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:

Θέμα   1ο Συμμετοχή στο Πανγρεβενιώτικο Συλλαλητήριο για τη θέρμανση και την ακρίβεια

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

Η Πρόεδρος σε κατεπείγουσες περιπτώσεις, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως ισχύει, συγκαλεί Δημοτικό Συμβούλιο και η πρόσκληση γνωστοποιείται και την ημέρα της συνεδρίασης.

Πρώτο και μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης: Σωματεία και σύλλογοι της Περιφέρειας Γρεβενών, μετά από σύσκεψη που πραγματοποίησαν, αποφάσισαν να αναλάβουν αγωνιστικές πρωτοβουλίες για το θέμα της Θέρμανσης. Ήδη έχουν πραγματοποιήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Δασαρχείο για τα ξύλα και στη ΔΕΗ για το ρεύμα και κατέληξαν στη διοργάνωση συλλαλητηρίου τη Δευτέρα 24 Οκτωβρίου στην Κεντρική Πλατεία Γρεβενών και ζητάνε από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Γρεβενών να πάρει απόφαση συμμετοχής για ένα πρόβλημα που αφορά όλους τους γρεβενιώτες.

Ύστερα από τα ανωτέρω, το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης κρίνεται κατεπείγον και χρειάζεται η σύγκληση σε κατεπείγουσα συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, διότι η διοργάνωση του συλλαλητηρίου ορίστηκε για τις 24-10-2022 και δεν υπάρχει η εκ του νόμου απαιτούμενη χρονική δυνατότητα για σύγκληση και πραγματοποίηση τακτικής συνεδρίασης, ως την ανωτέρω ημερομηνία. Επίσης η λήψη της σχετικής απόφασης πρέπει να γίνει άμεσα έτσι ώστε έγκαιρα να λάβουν γνώση οι δημότες επί του θέματος.

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση:

1. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

2. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή

 

 

Πρόσκληση

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν και τηρουμένων των ειδικότερων υγειονομικών μέτρων που επιβάλλονται με την εκάστοτε ισχύουσα ΚΥΑ, στην   23η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2022 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Διοικητικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Κατσάλης Αλέξανδρος Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Μέριμνας
Θέμα     1ο

Τροποποίηση της αριθμ. 128/2022 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών με θέμα: “Έγκριση πρόσληψης ενός (1) ατόμου, για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών, σε αντικατάσταση παραιτηθείσης”, ως προς την ειδικότητα του προσωπικού για τη στελέχωση του Κέντρου Κοινότητας Δήμου Γρεβενών

Πληροφορίες: Βάιος Δημήτριος

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Εισηγητής: Αδάμος Ματθαίος Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών
Θέμα   2ο

Έγκριση της 25ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Πληροφορίες: Κυρατσούλης Ιωάννης

Θέμα   3ο

Έγκριση της 26ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2022, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή (Διαπιστωτικού χαρακτήρα απόφαση)

Πληροφορίες: Κλεισιάρη Γεωργία

Θέμα   4ο

Παράταση ή μη της σύμβασης μίσθωσης για τον Σταθμό Βάσης 3711 MONACHITI-X (χωριό Μοναχίτι) με την Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία: “COSMOTE – ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”

Πληροφορίες: Κολτσίδας Δημήτριος

Ειδικά θέματα

Εισηγητής: Πέτρου Χρήστος Αντιδήμαρχος & Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     5ο Κοπή δένδρου στον οικισμό Μηλιάς της Κοινότητας Μηλιάς, όπως προτάθηκε με την 9/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     6ο Κοπή δένδρου – Πλατάνου στον οικισμό Ταξιάρχη της Κοινότητας Ταξιάρχη, όπως προτάθηκε με την 10/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     7ο Κοπή δένδρου – Τούγιας στον οικισμό Κιβωτού της Κοινότητας Κιβωτού, όπως προτάθηκε με την 11/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     8ο Κοπή δένδρων στο Νεκροταφείο του οικισμού Κυδωνιών της Κοινότητας Κυδωνιών, όπως προτάθηκε με την 12/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Θέμα     9ο Άρση ρυμοτομικής απαλλοτρίωσης οικοπέδου στο Ο.Τ. 132Β Γρεβενών του Δήμου Γρεβενών, όπως προτάθηκε με την 13/2022 απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλούνται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχουν στα ειδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων:

  1. Μοναχιτίου (για το 4ο θέμα)
  2. Μηλιάς (για το 5ο θέμα)
  3. Ταξιάρχη (για το 6ο θέμα)
  4. Κυβωτού (για το 7ο θέμα)
  5. Κυδωνιών (για το 8ο θέμα)
  6. Γρεβενών (για το 9ο θέμα)

Σημείωση: Για την διεξαγωγή της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου τα μέλη θα προσέρχονται στο χώρο της συνεδρίασης τηρουμένων των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, σύμφωνα με την ισχύουσα Κ.Υ.Α.

 

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα

Κοινοποίηση:

1. Βουλευτή Νομού Γρεβενών, κο Ανδρέα Πάτση

2. Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας, κο Γεώργιο Κασαπίδη

3. Αντιπεριφερειάρχη Νομού Γρεβενών, κο Αθανάσιο Φωλίνα

4. Α. Δ. Η. – Δ. Μ. (Τμήμα Διοίκησης – Οικονομικού)

5. Τοπικές οργανώσεις όλων των πολιτικών κομμάτων

6. M.M.E.

7. Εσωτερική διανομή (Διευθύνσεις, Αυτοτελή Γραφεία