Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων προϋπολογισμού 1.350.000,00€

Έγκριση της αναλυτικής ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Γρεβενών Ά φάση – Δήμος Δεσκάτης-

                   Δικαιούχος Π.Ε. Γρεβενών προϋπολογισμού1.350.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

 

 

Ομόφωνα εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας η Διακήρυξη του έργου «Βελτίωση πρόσβασης σταβλικών και βιομηχανικών εγκαταστάσεων Γρεβενών Ά φάση για τον Δήμο Δεσκάτης προϋπολογισμού 1.350.000€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο έχει ως σκοπό τη βελτίωση της βατότητας των αγροτικών δρόμων μέσω της ασφαλτόστρωσής τους κάνοντας έτσι ευκολότερη και ασφαλέστερη την πρόσβαση και μετακίνηση του αγροτικού πληθυσμού της ευρύτερης περιοχής στις κτηνοτροφικές και γεωργικές εκμεταλλεύσεις.

Συνεχίζονται οι προσπάθειές μας για την πραγματοποίηση έργων ουσίας, προκειμένου να βελτιωθούν οι υποδομές της Περιφέρειάς μας και να εξυπηρετούνται καλύτερα οι άνθρωποι του πρωτογενή τομέα.

 

 

 

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αγροτικής Ανάπτυξης
 

Δρ. Λάμπρος Χατζηζήσης