Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

29ητακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) όπως ισχύουν, στην 29η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί στις 25 Οκτωβρίου 2023 ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Θέμα    1οΈγκριση της τριμηνιαίας έκθεσης αποτελεσμάτων έκθεσης προϋπολογισμού δαπανών – εσόδων 3ου τριμήνου έτους 2023, όπως συντάχθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    2οΈγκριση του 22ου σχεδίου αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου οικονομικού έτους 2023, όπως προτάθηκε από την Οικονομική Επιτροπή
Θέμα    3οΑνανέωση Νομιμοποίησης Εκπροσώπων Δήμου Γρεβενών στην Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και παροχή εξουσιοδοτήσεων για την πραγματοποίηση συναλλαγών

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών

Θέμα    4οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Δασική αναψυχή στη θέση “Λάτνα” Ελευθέρου και ανάδειξη μονοπατιού “Παλαιοκνίδη – Κρεμαστός” Κνίδης Δήμου Γρεβενών”  (Α.Μ. 65/2013)
Θέμα    5οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Συντήρηση Αμαξοστασίου”  (Α.Μ. 25/2018)
Θέμα    6οΠαράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)
Θέμα    7οΈγκριση του 3ου Α.Π.Ε. & 3ου Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και τροποποίησης της αρχικής σύμβασης του έργου: “Ενεργειακή αναβάθμιση κλειστού Κολυμβητηρίου Γρεβενών με χρήση γεωθερμίας” (Α.Μ. 41/2018)
Θέμα    8οΈγκριση παραλαβής του έργου: “Κατασκευή έργου συγκράτησης βραχοπτώσεων στο Κοιμητήριο Αλατόπετρας” (Α.Μ. 34/2020)
Θέμα    9οΈγκριση παραλαβής του έργου: “Βελτίωση πλατειών – πεζοδρομίων Δήμου Γρεβενών (έτους 2021)” (Α.Μ. 40/2021)

Διεύθυνση Περιβάλλοντος & Καθαριότητας

Θέμα  10οΣυγκατάθεση του Δήμου Γρεβενών για την συλλογή δένδρων (λεύκες) στην θέση “Σμίξη” της Κοινότητας Ελευθέρου Α΄ του Δημοτικού δάσους Ελευθέρου για ατομικές ανάγκες του Λεωνίδα Ζαρογιάννη του Αθανασίου

Ειδικά θέματα

Θέμα  11οΔιόρθωση της υπ΄ αριθμ. 311/2023 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών σχετικά με τον καθορισμό αμοιβής Δικηγόρου για άσκηση κάθε προβλεπόμενης νόμιμης δικαστικής ενέργειας προκειμένου να εξυπηρετηθούν πλήρως και επαρκώς τα συμφέροντα του Δήμου

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Γρεβενών κ. Γρηγόριος Φαρμάκης.

     Επίσης προσκαλείται (με αποδεικτικό επίδοσης) για να συμμετέχει στο ειδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης ο Πρόεδρος Κοινότητας  Ελευθέρου (για το 10ο θέμα)

Η Πρόεδρος του Δ.Σ.

Φωτεινή Τζουβάρα