Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Γρεβενών για την εκλογή Γραμματέα

Καλείστε σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 & 64 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α/2010) και του άρθρου 95 παρ. 3 του Ν.3463/2006 όπως ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του” που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α΄/11.03.2020 και τις εγκυκλίους 426/77233/13.11.2020 και 643/69472/24.09.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών, στην 27η ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών, που θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:Presence.gov.gr στις 7 Νοεμβρίου 2021 ημέρα Κυριακή και ώρα 18:30, για να διεξαχθεί: 

Η προβλεπόμενη από το άρθρο 64 του Ν.3852/2010, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 71 του Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. 133/Α/19-07-2018) και ισχύει, εκλογή Γραμματέα Δημοτικού Συμβουλίου μετά από παραίτηση της Ιφιγένειας Στεργιούλα του Αχιλλέα από το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Στη συνέχεια καλείστε να προσέλθετε στο χώρο της ψηφοφορίας που ορίζεται το Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου) εντός του χρονικού διαστήματος από 19:00 έως 20:00 (Κυριακή 7 Νοεμβρίου 2021) προκειμένου να παράσχετε την ψήφο σας για την επικύρωση της εκλογής του υποδειχθέντος υποψήφιου για το αξίωμα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.

Η εκλογή Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου, κατ’ ανάλογη εφαρμογή του άρθρου 64 του Ν. 3852/2010 όπως αυτός ισχύει, διενεργείται για την δημοτική περίοδο όπως ορίζεται στις εγκυκλίους 87/59646/20.08.2019 και 76556/20.10.2021 του Υπουργείου Εσωτερικών.

Σημείωση: Παρακαλείσθε κατά την προσέλευσή σας στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να έχετε μαζί σας πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή αρνητικό διαγνωστικό τεστ νόσησης για κορωνοϊό (PCR ή Rapid test).

Ο Προεδρεύων Σύμβουλος

Χρήστος Τριγώνης