Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

«ΑΔΕΙΕΣ ΑΠΟΣΤΑΞΗΣ ΜΙΚΡΩΝ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΩΝ – ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΜΠΕΛΟΥΡΓΟΥ»

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας & Κτηνιατρικής (ΔΑΟΚ) ΠΕ Γρεβενών σχετικά με την λειτουργία των μικρών αποσταγματοποιών (διήμερων) για την τρέχουσα αποστακτική περίοδο (2021-2022) και την χορήγηση της άδειας απόσταξης στεμφύλων στους αμπελοκαλλιεργητές οινοποιήσιμων αλλά μη επιλέξιμων προς οινοποίηση σταφυλιών, τους ενημερώνει ότι:

προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια απόσταξης στεμφύλων από το Τελωνείο Καστοριάς απαιτείται η προσκόμιση βεβαιώσεων από την ΔΑΟΚ Γρεβενών και η υποβαλλόμενη από αυτούς δήλωση συγκομιδής με επιλογή σε αυτήν, σε λοιπούς κατά νόμο προορισμούς.
Απαραίτητες προϋποθέσεις για την χορήγηση της βεβαίωσης είναι:
1.) η ορθά συμπληρωμένη και οριστικοποιημένη δήλωσης συγκομιδής 2021. Η καταλυτική ημερομηνία για την υποβολή της δήλωσης συγκομιδής είναι η 30-11-2021. Περαιτέρω για την Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών & για το φορολογικό έτος 2021 – 2022 η αποστακτική περίοδος ορίστηκε από τις 29-10-2021 έως τις 29-12-2021’.
2.) η συμπλήρωση και η υποβολή της σχετικής αίτησης από τους ενδιαφερόμενους αμπελουργούςΓια περαιτέρω πληροφορίες στα τηλέφωνα 2462353073(Μπέλλος Δ) & 2462353077 (Ζαμάνη Ι).