Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δεσκάτης

       Σας καλούμε σε Τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία θα πραγματοποιηθεί την 27ην Απριλίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 19: 00μ.μ λαμβάνοντας υπόψη και την από 11 Μαρτίου 2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου ( ΠΝΠ ) « Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου Covid-19 » κσι της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης τους » και συγκεκριμένα τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΠΝΠ όπου ρυθμίζονται θέματα σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των πάσης φύσεως συλλογικών οργάνων των δήμων, των περιφερειών και των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα λήψης των μέτρων αποφυγής της   διάδοσης του κορωνοϊου Covid-19, προς συμμόρφωση των γενικών οδηγιών υγιεινής, για λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

 

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια τηλεδιάσκεψης

 

 

Η τηλεδιάσκεψη θα πραγματοποιηθεί μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της WEBEX της CISCO

Θα σας αποσταλεί e-mail με τον σύνδεσμο της τηλεδιάσκεψης.

Παρακαλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι να μεριμνήσουν για την εγκατάσταση της πλατφόρμας . Επίσης θα πρέπει να διαθέτουν το κατάλληλο υλικό ( Κάμερα, μικρόφωνο , ηχεία )

 

 

 1. Έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Δεσκάτης Έτους 2020

 

 1. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου με τον αναπληρωτή του ως μέλος της Επιτροπής Μητρώων Αρρένων , στη θέση του Ληξιάρχου

 

 1. Αντικατάσταση μέλους της Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων ( λόγω παραίτησης μέλους)

 

 1. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2021 ( λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων )

 

 1. Αντικατάσταση υπαλλήλου της  Επιτροπής διενέργειας δηµοπρασιών και αξιολόγησης προσφορών προµηθειών – υπηρεσιών, για το έτος 2021 , βάσει του Νόµου 4412/2016 της Δημοτικής Επιχείρησης Πολιτισμού Αθλητισμού Περιβάλλοντος ΔΕΠΑΠ ( λόγω ασυμβίβαστου )

 

 1. Αντικατάσταση μελών της Επιτροπής παραλαβής υπηρεσιών ΔΕΠΑΠ σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4412/2016 για το έτος 2021 ( λόγω συνταξιοδότησης υπαλλήλων )

 

 1. Συγκρότηση Συμβουλίου Ένταξης Μεταναστών ( άρθρο 78 Ν. 3852/2010 )

 

 1. Συμπληρωματική της υπ΄αριθμ. 221/2020 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: Ανανέωση σύμβασης χρησιδανείου ακινήτων ( Εργατικές κατοικίες ) μεταξύ ΟΑΕΔ ως καθολικού διαδόχου των καταργηθέντων φορέων ΟΕΚ και ΟΕΕ και του Δήμου Δεσκάτης

 

 1. Επί αιτήματος των κ.κ. Δρομπούρα Δημητρίου, Δούφα Ιωάννη και Κουσιώρα Γεωργίου για την μεταφορά του ξύλινου σπιτιού του Ορειβατικού Συλλόγου της πλατείας Δημαρχείου

 

 1. Επί αιτήματος του κ. Παπαευθυμίου Ιωάννη σχετικά με επέκταση δικτύου ύδρευσης της Κοινότητας Δασοχωρίου προς την κτηνοτροφική του μονάδα

 

 1. Επί αιτήματος του κ. Σωτήρη Αθανασίου του Γεωργίου και της κας Γεωργοπούλου Κωνσταντινιάς σχετικά με επέκταση δικτύου ύδρευσης στη θέση « Αμπέλια ».

 

 

 1. Χορήγηση άδειας Παραγωγού πωλητή υπαίθριου εμπορίου σε λαϊκές αγορές στην κα . Λωρίδα Χρυσούλα

 

 1. Άδεια παράτασης ωραρίου χρήσης μουσικής

 

 1. Αποδοχή και κατανομή επιχορήγησης ποσού 23.590,00€ για κάλυψη λειτουργικών δαπανών των σχολείων Δήμου Δεσκάτης

 

 1. Αποδοχή ποσού 19.247,91 € « Επιχορήγηση Δήμων για την παροχή κοινωνικών υπηρεσιών από τις δομές ΚΔΑΠ »

 

 1. Αποδοχή ποσού 264.400,00 € χρηματοδότηση   του Υπουργείου εσωτερικών – Κατανομή σε μικρούς ορεινούς και νησιωτικούς Δήμους

 

 1. Αποδοχή από ΟΑΕΔ για απόδοση ασφαλιστικών εισφορών κοινωφελούς χαρακτήρα α) μηνός Σεπτεμβρίου 2020 ποσού 4.356,64 € , β) μηνός Οκτωβρίου 2020 ποσού 4.449,44 €, γ) μηνός Νοεμβρίου 2020 ποσού 4.326,75 €, και δ) μηνός Φεβρουαρίου 2021 ποσού 3.921,96 €

 

 1. Αποδοχή ποσού 4.950,00 € Μισθοδοσία καθαριστριών σχολείων

 

 1. Τροποποίηση προ/σμού οικον. Έτους 2021 για ενίσχυση ΚΑ

 

 1. Επιχορήγηση σχολικών επιτροπών για κάλυψη δαπανών απολύμανσης των σχολικών κτιρίων

 

 1. Υλοποίηση της εκδήλωσης « Μεγάλο Αντάμωμα Δεσκατιωτών » το καλοκαίρι του 2022

 

 1. Λήξη της παροχής υπηρεσιών υποστήριξης συστήματος λογισμικού με το Εθνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων – Προαγωγής Υγείας

 

 1. Επί αιτήματος Αντιδημάρχου κ. Ορφανίδη Χαράλαμπου για συζήτηση του θέματος « Η μη εγκατάσταση ΑΠΕ φωτοβολταϊκών στο Δήμο Δεσκάτης από εταιρείες σε μεγάλες εκτάσεις σε αγρούς υψηλής αποδοτικότητας»

 

 

Στη συνεδρίαση προσκαλείται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου Δεσκάτης κ. Κωνσταντίνος Μυλωνάς

 

 

                                                      Ο Πρόεδρος του Δ.Σ    

 

                                                       Κόγιος Ν. Ζήσης