Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Επιστολές, για την ενίσχυση της καλλιέργειας λεβάντας και άλλων καλλιεργειών αρωματικών φυτών.

Σύλλογος Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Γρεβενών

ΠΡΟΣ:
Βουλευτή Γρεβενών
κ. Ανδρέα Πάτση

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε μέτρο ενίσχυσης Covid-19 για έκτακτη στήριξη των γεωργών του τομέα της καλλιέργειας ελίχρυσου και μελισσόχορτου, που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Στόχος είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών που καλλιεργούν ελίχρυσο και μελισσόχορτο για παραγωγή αιθέριου ελαίου.

Αξιότιμε κύριε Βουλευτή,
Σας αποστέλλουμε αυτή την επιστολή, σε συνδυασμό με την επιστολή για την καλλιέργεια λεβάντας, για να θέσουμε υπόψιν σας και το σοβαρό πρόβλημα που αφορά το σύνολο της κοινότητας των αγροτών και πιο συγκεκριμένα των ανθρώπων που ασχολούνται με την καλλιέργεια και την παραγωγή αιθέριου ελαίου ελίχρυσου και μελισσόχορτου.
Η έξαρση της νόσου COVID-19 προκάλεσε κλυδωνισμό τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία και πλήττει ιδιαίτερα τον τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει ήδη σοβαρά την οικονομική κατάσταση πολλών υγιών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ενώ θα έχει και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια καλά στοχευμένη κρατική στήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας των αγροτών και ύστερα από την νόσο COVID-19.
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ένα άνοιγμα στην καλλιέργεια ποικιλιών αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών όπως ο ελίχρυσος και το μελισσόχορτο. Οι συγκεκριμένες καλλιεργήσιμες εκτάσεις είναι φανερά λιγότερες, αλλά δεν παύουν να πλήττουν τις ομάδες γεωργών που αποφάσισαν να δραστηριοποιηθούν σε εναλλακτικές και καινοτόμες καλλιέργειες.

Στην Περιφέρεια των Γρεβενών καλλιεργούνται 63 στρέμματα μελισσόχορτου και 55 στρέμματα ελίχρυσου, στοιχεία τα οποία αντλήθηκαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για το έτος 2019. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην αγορά καθώς παράγει αιθέριο έλαιο ανώτερης ποιότητας, αποδεδειγμένα βάσει χημικών αναλύσεων. Σε αυτό έχουν συνεισφέρει σημαντικά οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της χώρας και πιο συγκεκριμένα της περιοχής μας.
Ωστόσο η δύσκολη συγκυρία που προέκυψε από την έξαρση της νόσου COVID-19 έχει δημιουργήσει υψηλή αβεβαιότητα για το μέλλον της επιχειρηματικής δράσης των παραγωγών αυτών στα Γρεβενά. Πάνω από το 70% της παραχθείσας ποσότητας ελαίου της καλλιεργητικής περιόδου 2019 και όλη η ποσότητα της περιόδου 2020 παραμένει απούλητη στις αποθήκες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πτώση της τιμής του ελαίου κατά 50%, κάτι που αναμένεται να κλιμακωθεί εξαιτίας της υποβάθμισης του προϊόντος που παραμένει στις αποθήκες.
Από όλα τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι οι συγκεκριμένες καλλιέργειες και η παραγωγή αιθέριου ελαίου βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να ενισχυθούν οι παραγωγοί του μελισσόχορτου και του ελίχρυσου στην Περιφέρεια των Γρεβενών, ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης αυτών των τόσο δυναμικών και πολλά υποσχόμενων καλλιεργειών. Οι παραγωγοί του μελισσόχορτου και του ελίχρυσου των Γρεβενών, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ετήσια έξοδα συντήρησης των πολυετών αυτών καλλιεργειών (413€/στρεμ. και 304€/στρεμ. αντίστοιχα), ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να σταθεί κοντά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με στόχο την υψηλή, τη διατηρήσιμη, την υγιή, την έξυπνη και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.
Αίτημά τους είναι η ένταξη σε μέτρο για έκτακτη οικονομική στήριξη ” Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς, των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19”. Υπολογίζεται ότι το ελάχιστο ποσό επιδότησης που απαιτείται για να εξισορροπηθεί η απώλεια εισοδήματος των εν λόγω παραγωγών είναι 410 ευρώ το στρέμμα για το μελισσόχορτο και 300 ευρώ το στρέμμα για τον ελίχρυσο.
Έχουμε την πεποίθηση ότι οι θέσεις μας θα βρουν τη δέουσα ανταπόκριση για την στήριξη μιας δυναμικής καλλιέργειας που προσπαθεί να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας και θα δράσετε δυναμικά για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος.
Με εκτίμηση,

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ
ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

  1. Σύλλογος Παραγωγών Αρωματικών και Φαρμακευτικών Φυτών Γρεβενών
ΠΡΟΣ:
  1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Κιλελέρ
Αντιπεριφερειάρχη Γρεβενών
κ. Ιωάννη Γιάτσιο
  1. Αγροτικός Συνεταιρισμός Αρωματικών Φυτών Χαλκιδικής
 
  1. Συνεταιρισμός Αρωματικών Φαρμακευτικών Φυτών και Πολυδύναμων Καλλιεργειών Έβρου Ροδόπης
 

 

 

ΘΕΜΑ: Ένταξη σε μέτρο ενίσχυσης Covid-19 για έκτακτη στήριξη των γεωργών του τομέα της καλλιέργειας λεβάντας, που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19.

Στόχος είναι η διασφάλιση της συνέχισης της επιχειρηματικής δράσης των γεωργών που καλλιεργούν λεβάντα για παραγωγή αιθέριου ελαίου.

 

Αξιότιμε κύριε Αντιπεριφερειάρχη,

Σας αποστέλλουμε αυτή την επιστολή, για να θέσουμε υπόψιν σας ένα σοβαρό πρόβλημα που αφορά το σύνολο της κοινότητας των αγροτών και πιο συγκεκριμένα των ανθρώπων που ασχολούνται με την καλλιέργεια και την παραγωγή αιθέριου ελαίου λεβάντας.

            Η έξαρση της νόσου COVID-19 προκάλεσε κλυδωνισμό τόσο στην παγκόσμια όσο και στην εγχώρια οικονομία και πλήττει ιδιαίτερα τον τομέα των αγροτικών επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό επηρεάζει ήδη σοβαρά την οικονομική κατάσταση πολλών υγιών επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα, ενώ θα έχει και πιο μακροχρόνιες επιπτώσεις θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωσή τους. Για το λόγο αυτό απαιτείται μια καλά στοχευμένη κρατική στήριξη προκειμένου να διατηρηθεί η συνέχεια της οικονομικής δραστηριότητας των αγροτών και ύστερα από την νόσο COVID-19.

Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί μια αύξηση στην καλλιέργεια της λεβάντας σε όλο τον κόσμο εξαιτίας της της αυξημένης ζήτησης στο αιθέριο έλαιό της. Το 2017, η αξία για τα έλαια λεβάντας παγκοσμίως ανήλθε σε περίπου 33,76 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξάνοντας από 26,24 δισεκατομμύρια δολάρια το 2014. (πηγη:statista.com/forecasts). Η Ευρώπη θεωρείτε η μεγαλύτερη αγορά αιθέριου ελαίου λεβάντας μετά τις ΗΠΑ και την Κίνα.

Αν και η λεβάντα καλλιεργείται σε πολλές χώρες, οι κυρίαρχες στην παραγωγή και εξαγωγή αιθέριου ελαίου λεβάντας είναι η Βουλγαρία και η Γαλλία που μαζί κατέχουν τα 2/3 της παγκόσμιας παραγωγής. Η Βουλγαρία το 2017 καλλιέργησε 45000 στρέμματα και παρήγαγε 200 τόνους αιθέριου ελαίου λεβάντας, ενώ η Γαλλία 25000 στρέμματα και 109 τόνους αντίστοιχα[1].

Η Ελλάδα έχει εισέλθει πρόσφατα σε αυτή την αγορά και διεκδικεί μεγάλο μερίδιο καθώς από το 2018 μέχρι σήμερα έχει διπλασιάσει την καλλιέργεια της λεβάντας -από 15630 στρ. το 2018 σε 32410 στρ. το 2020 (στοιχεία από τον ΟΠΕΚΕΠΕ). Προβλέπεται επίσης ότι τα έσοδα από την παραγωγή αιθέριων ελαίων στην Ελλάδα θα ανέρχονται σε περίπου 25,1 εκατομμύρια δολάρια έως το 2023.(πηγή: statista.com/forecasts). Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα μπαίνει δυναμικά στην αγορά καθώς παράγει αιθέριο έλαιο ανώτερης ποιότητας, αποδεδειγμένα βάσει χημικών αναλύσεων. Σε αυτό έχουν συνεισφέρει σημαντικά οι εδαφοκλιματικές συνθήκες της περιοχής μας.

Ωστόσο η δύσκολη συγκυρία που προέκυψε από την έξαρση της νόσου COVID-19 έχει δημιουργήσει υψηλή αβεβαιότητα για το μέλλον της επιχειρηματικής δράσης των παραγωγών λεβάντας στην Ελλάδα. Πάνω από το 70% (90 τόνοι) της παραχθείσας ποσότητας ελαίου λεβάντας της καλλιεργητικής περιόδου 2019 και όλη η ποσότητα της περιόδου 2020 (130 τόνοι) παραμένει απούλητη στις αποθήκες εξαιτίας της υγειονομικής κρίσης που έχει επηρεάσει το διεθνές εμπόριο. Επιπλέον, έχει παρατηρηθεί πτώση της τιμής του ελαίου κατά 50% (από 90-110 ευρώ/λίτρο το 2019 σε 35-50 ευρώ/λίτρο το 2020), κάτι που αναμένεται να κλιμακωθεί εξαιτίας της υποβάθμισης του προϊόντος που παραμένει στις αποθήκες.

Από όλα τα παραπάνω γίνεται προφανές ότι η καλλιέργεια λεβάντας και η παραγωγή αιθέριου ελαίου βρίσκεται σε πρώιμο στάδιο ανάπτυξης στην Ελλάδα. Είναι επιτακτική ανάγκη λοιπόν να ενισχυθούν οι παραγωγοί της λεβάντας στη χώρα μας , ώστε να αποφευχθεί ο κίνδυνος εγκατάλειψης μια τόσο δυναμικής και πολλά υποσχόμενης καλλιέργειας. Οι παραγωγοί λεβάντας στην Ελλάδα προκειμένου να ανταπεξέλθουν στα ετήσια έξοδα συντήρησης της πολυετούς καλλιέργειας λεβάντας (306ευρώ/στρέμμα) ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να σταθεί κοντά στην επιχειρηματικότητα και την καινοτομία με στόχο την υψηλή, τη διατηρήσιμη, την υγιή, την έξυπνη και την χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη.

Αίτημά τους είναι η ένταξη σε μέτρο για έκτακτη οικονομική στήριξη ” Έκτακτη προσωρινή στήριξη στους γεωργούς, των τομέων που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της πανδημίας COVID-19”. Υπολογίζεται ότι το ελάχιστο ποσό επιδότησης που απαιτείται για να εξισορροπηθεί η απώλεια εισοδήματος των εν λόγω παραγωγών είναι 300 ευρώ το στρέμμα.

Έχουμε την πεποίθηση ότι οι θέσεις μας θα βρουν τη δέουσα ανταπόκριση για την στήριξη μιας δυναμικής καλλιέργειας που προσπαθεί να δώσει ώθηση στον πρωτογενή τομέα της χώρας μας και θα δράσετε δυναμικά για την επίλυση του παραπάνω προβλήματος.

 

 

Με εκτίμηση,