Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ

Σύμφωνα μέ τήν Ὑπ. Ἀριθμ. 2867/Υ1, ἀπόφαση τῆς Ἑλληνικῆς Πολιτείας, ἀρ. Φ.Ε.Κ. 872/2020 περί “Ἐπιβολῆς τοῦ μέτρου τῆς προσωρινῆς ἀπαγόρευσης τῆς τέλεσης κάθε εἴδους λειτουργιῶν & ἱεροπραξιῶν στούς θρησκευτικούς χώρους λατρείας γιά τό χρονικό διάστημα ἀπό 16.3.2020 ἕως 30.3.2020” καί τήν σχετική ἀπόφαση τῆς Ἱερᾶς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, οἱ Ἱεροί Ναοί τῆς Ἱ. Μητροπόλεως Γρεβενῶν θά εἶναι ἀνοικτοί μόνο γιά ἰδιωτική προσευχή καί δέν θά γίνεται καμία ἀκολουθία ἀπό 16-3-2020 μέχρι καί 30-3-2020.

ΕΚ ΤΗΣ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ