Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Τακτική συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών

Την Τετάρτη 24 Απριλίου 2013 και ώρα 20:30 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γρεβενών στο Δημαρχείο (αίθουσα συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου),  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 

 

1.      Παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Βελτίωση υπόβασης οδών Δήμου Γρεβενών (έτους 2012)».

2.      Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου: «Διαμόρφωση χώρου αντλιοστασίου Κοκκινιάς».

3.      Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείων».

4.      Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και του 1ου Πρωτόκολλου Κανονισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΩΔΩΝΟΣΤΑΣΙΟΥ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ Δ.Δ. ΣΑΡΑΚΗΝΑΣ».

5.      Αποδοχή χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών ποσού 5.436,00 € για υλοποίηση του προγράμματος που αφορά στο Σχολικό Τροχονόμο, κατά το διάστημα από Σεπτέμβριο έως και Δεκέμβριο 2012.

6.      Έγκριση δαπάνης μετακίνησης δημάρχου.

7.      Έγκριση δαπάνης μετακίνησης αιρετών.

8.      Έγκριση εσόδων-εξόδων 1ου τριμήνου για τον έλεγχο υλοποίησης του προϋπολογισμού έτους 2013.

9.      Μεταφορά χρηματικού ποσού για την κάλυψη λειτουργικών δαπανών του Δήμου σύμφωνα με την παράγραφο 3 της απόφασης του Υπουργού Εσωτερικών με αριθ. 52539/16-12-2-11.

10.  Διαγραφή χρεών από τους Χρηματικούς Καταλόγους του Δήμου Γρεβενών.

11.  Ανάθεση μετά από διαπραγμάτευση και ορισμός αναδόχου προμηθευτή για την προμήθεια τροφίμων στη Μαθητική Εστία.

12.  Έγκριση της αριθ. 10/2013 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «Κέντρο Κοινωνικής Αλληλεγγύης και Αθλητισμού Δήμου Γρεβενών», περί εγκρίσεως απολογισμού έτους 2012.

13.  Έγκριση της αριθ. 9/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης Δήμου Γρεβενών και Κοινοτήτων. 

14.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ».

15.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ».

16.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

17.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΝΟΤΙΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

18.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

19.  Έγκριση και καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΥΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ».

20.  Έγκριση προμήθειας και των τεχνικών προδιαγραφών της με τίτλο «Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας», προϋπολογισμού 14.993,47 € και ορισμός αναδόχου προμηθευτή.

21.  Επέκταση δικτύου ΦΟΠ στην Τοπική Κοινότητα Κιβωτού.

22.  Έγκριση υπογραφής νέας σύμβασης μεταξύ ΔΙΑΔΥΜΑ Α.Ε. και Δήμου Γρεβενών για την αποκομιδή των σύμμεικτων απορριμμάτων στους ορεινούς οικισμούς του Δ. Γρεβενών.

23.  Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με ημερομίσθιο, με βάση τις διατάξεις της περίπτωσης Κ’ παρ. 2 του άρθρου 12 του ν. 4071/2012.

24.  Υλοτομία Συστάδας 4α Δημοτικού Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

25.  Υλοτομία Συστάδας 5α Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

26.  Υλοτομία Συστάδας 5β Συνιδιόκτητου Δάσους Μικρολιβάδου Δημοτικής Ενότητας Γόργιανης.

27.  Δωρεάν παραχώρηση για χρήση του υπ΄ αριθμ. κυκλοφορίας ΚΗΙ 1025 Επιβατικού οχήματος στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Γρεβενών (ΔΕΥΑΓ).

28.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κηπουρείου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Κηπουρείου «Η ΓΟΡΓΙΑΝΗ».

29.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Κρανιάς, στον Πολιτιστικό Σύλλογος Κρανιάς.

30.  Δωρεάν παραχώρηση χρήσης του Δημοτικού Σχολείου της Τ.Κ. Περιβολίου, στον Πολιτιστικό-Εξωραϊστικό Σύλλογο Περιβολίου.

31.  Παραχώρηση αίθουσας του Δημοτικού Σχολείου Μοναχιτίου στον πολιτιστικό και Περιβαλλοντικό Σύλλογο Μοναχιτίου Γρεβενών.

32.  Έγκριση αλλαγής χρήσης της πρώην αίθουσας συνεδριάσεων δημοτικού συμβουλίου Δήμου Γόργιανης, σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος (αναψυκτήριο).

33.  Λήψη απόφασης περί συναίνεσης για διόρθωση στοιχείων ακινήτου στο Εθνικό Κτηματολόγιο με ΚΑΕΚ:080101404006 ιδιοκτησίας Γκιουλέκα Ευθύμιου στο Δοξαρά Γρεβενών.