Ορθοδοντικός Δώρα Μπαρτζιώκα

center

Euromedica

euromedica ygeia

Ένταξη έργων στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, συνολικού προϋπολογισμού 3.153.203,32 ευρώ

Ο Δήμος Γρεβενών ανακοινώνει την ένταξη τριών σημαντικών έργων για τα Γρεβενά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ) 2018, ΣΑΕΠ 041 με τη από πρόταση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα με την υπ αρ. 906/30-7-2018 Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης στο πρόγραμμα εντάχθηκαν τα παρακάτω έργα:
1.Κατασκευή δρόμου από Μικρό Σειρήνι έως Άγιο Γεώργιο μέσω Τ.Κ. Ελευθέρου, προϋπολογισμού 1.488.203,32 ευρώ,
2. Συντήρηση αγροτικού οδικού δικτύου Δήμου Γρεβενών, προϋπολογισμού 400.000 ευρώ,
3.Βελτίωση οδού Σπηλαίου- Πορτίτσας, προϋπολογισμού 1.265.000 ευρώ
Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τον Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας κο Θεόδωρο Καρυπίδη για την ένταξη των παραπάνω έργων, τα οποία αποτελούσαν χρόνια αιτήματα των πολιτών.
 
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ